Thứ sáu,  24/03/2023

Phiên họp thứ ba của Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật biển Việt Nam

Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 03 - 05/10/2011 và từ ngày 11- 14/10/2011 để cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, dự án Luật biển Việt Nam, dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), dự án Luật phòng, chống rửa tiền... sẽ được các đại biểu cho ý kiến.Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (bao gồm cả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân); Báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011; công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2011.Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đo lường, dự án Luật tố cáo, dự án Luật khiếu nại.Đồng thời, cho...

Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 03 – 05/10/2011 và từ ngày 11- 14/10/2011 để cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, dự án Luật biển Việt Nam, dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), dự án Luật phòng, chống rửa tiền… sẽ được các đại biểu cho ý kiến.

Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (bao gồm cả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân); Báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011; công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2011.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đo lường, dự án Luật tố cáo, dự án Luật khiếu nại.

Đồng thời, cho ý kiến về dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi); dự án Bộ luật lao động (sửa đổi); dự án Luật công đoàn (sửa đổi); dự án Luật phòng, chống rửa tiền; dự án Luật bảo hiểm tiền gửi; dự án Luật xử lý vi phạm hành chính; dự án Luật biển Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; nghe Chính phủ báo cáo về lương của ngành Bảo hiểm xã hội; nghe báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011; nghe báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011.

Cũng tại phiên họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII; về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012./.

Theo Dangcongsan.vn