Thứ sáu,  31/03/2023

UBND tỉnh giao ban xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm

Kết quả cụ thể, tổng vốn đầu tư do tỉnh quản lý là trên 1.220 tỷ đồng, đến hết 9 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn đạt 70,2% kế hoạch, tăng 21,2% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân thanh toán ước đạt 64% kế hoạch, bằng 91,2% giá trị khối lượng thực hiện. Về các dự án trọng điểm và các dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhìn chung còn rất chậm mới hoàn thành được 1 dự án trọng điểm. Trong phần thảo luận, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có nhiều ý kiến đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc, bất cập, hạn chế trong GPMB, cũng như thực hiện quản lý đầu tư xây dựng.

LSO-Ngày 30/9/2011, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban XDCB
Báo cáo đề dẫn do lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư trình bày cho thấy tiến độ công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nhìn chung còn chậm, nhiều dự án bị đình, hoãn, giãn, giảm đầu tư theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về thắt chặt đầu tư nhằm kiềm chế lạm phát, dẫn tới tiến độ xây lắp, giải ngân nhiều chương trình, dự án cũng bị ảnh hưởng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án nói chung và chương trình dự án trọng điểm nói riêng gặp nhiều khó khăn vướng mắc và thiếu vốn giải ngân.
Kết quả cụ thể, tổng vốn đầu tư do tỉnh quản lý là trên 1.220 tỷ đồng, đến hết 9 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn đạt 70,2% kế hoạch, tăng 21,2% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân thanh toán ước đạt 64% kế hoạch, bằng 91,2% giá trị khối lượng thực hiện. Về các dự án trọng điểm và các dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhìn chung còn rất chậm mới hoàn thành được 1 dự án trọng điểm. Trong phần thảo luận, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có nhiều ý kiến đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc, bất cập, hạn chế trong GPMB, cũng như thực hiện quản lý đầu tư xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban xây dựng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nay tới cuối năm, các chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục ngay những hạn chế trong công tác phối hợp GPMB các dự án và chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng được giao; các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án tái định cư tập trung và có kế hoạch tạo quỹ đất tái định cư trên địa bàn huyện mình. Đối với cơ chế điều hành về vốn, do trung ương bổ sung thêm vốn cho tỉnh là không đáng kể, do vậy, trong 3 tháng cuối năm tập trung điều hoà vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, các dự án đối ứng ODA và dự án chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài ra, các huyện phải coi trọng hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án giao thông đến các xã triển khai xây dựng nông thôn mới.

Công Quân