Thứ tư,  22/03/2023

Nâng cao năng lực lãnh đạo thông tin của các cấp ủy đảng

Ngày 5-10, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) các cơ quan đảng, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức Hội thảo: Nâng cao năng lực lãnh đạo thông tin các cấp ủy đảng góp phần thực hiện thành công Đề án 06.Dự hội thảo, có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đào Trọng Thi, Trưởng ban CNTT các ban Đảng; Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; lãnh đạo các cơ quan Đảng T.Ư và 31 tỉnh ủy, thành ủy từ Thừa Thiên-Huế trở ra.Hội thảo tiếp tục khẳng định ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị số 58-CT/T.Ư ngày 17-10-2001 của Bộ Chính trị về ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH. Mười năm qua, Chỉ thị số 58 của Bộ Chính trị là động lực tạo ra nhiều chuyển biến trong công tác lãnh đạo thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, hơn 68% số đảng ủy xã, phường toàn quốc; hầu...

Ngày 5-10, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) các cơ quan đảng, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức Hội thảo: Nâng cao năng lực lãnh đạo thông tin các cấp ủy đảng góp phần thực hiện thành công Đề án 06.
Dự hội thảo, có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đào Trọng Thi, Trưởng ban CNTT các ban Đảng; Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; lãnh đạo các cơ quan Đảng T.Ư và 31 tỉnh ủy, thành ủy từ Thừa Thiên-Huế trở ra.
Hội thảo tiếp tục khẳng định ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị số 58-CT/T.Ư ngày 17-10-2001 của Bộ Chính trị về ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH.
Mười năm qua, Chỉ thị số 58 của Bộ Chính trị là động lực tạo ra nhiều chuyển biến trong công tác lãnh đạo thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội. Đến nay, hơn 68% số đảng ủy xã, phường toàn quốc; hầu hết các huyện, thị xã được kết nối mạng in-tơ-nét, hơn 8.200 bộ máy tính, máy in và thiết bị lưu điện được trang bị cho văn phòng các đảng ủy xã, phường, đạt 76%; 60% số huyện có cán bộ chuyên trách CNTT. Đến cuối năm 2010, các tỉnh ủy, thành ủy, tỷ lệ số hóa công văn đi liên tục duy trì ở mức cao, đạt 88%; tại các huyện ủy, thị ủy đạt 80%…
Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao những thành tích đạt được của đề án và nhấn mạnh: Năm 2011 là năm cuối thực hiện đề án, cơ quan đảng phải nỗ lực tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc để thực hiện thành công Đề án 06, tạo nền tảng thuận lợi cho các bước ứng dụng công nghệ thông tin tiếp theo của các cơ quan đảng trong thời gian tới. Các cơ quan đảng cần quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ để thực hiện mục tiêu Đề án đề ra. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người lãnh đạo, trong đó quan tâm chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các vấn về an toàn, an ninh thông tin và tiếp tục ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng ở giai đoạn tiếp theo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện tin học hóa hoạt động của các cơ quan đảng các cấp ngày càng hiệu quả hơn. Trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng thông tin đã được triển khai đầu tư ở T.Ư và các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan đảng cần chỉ đạo hoàn thiện các quy trình trao đổi dữ liệu và thông tin trên mạng in-tơ-nét kết hợp đưa vào sử dụng các mã khóa bảo mật phù hợp để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tập trung triển khai điện tử hóa tối đa các văn bản, nhằm hỗ trợ trao đổi, khai thác dữ liệu ổn định và thuận tiện, góp phần đưa văn phòng cấp ủy thành trung tâm thông tin phục vụ lãnh đạo. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo thông tin của các cấp ủy đảng sẽ góp phần thực hiện thành công Đề án 06 và đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy và cơ quan đảng.


Theo Nhandan