Thứ ba,  21/03/2023

Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Phi-líp-pin

Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Phi-líp-pin do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Phi-líp-pin Albert F. Del Rosario đồng chủ trì sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 06-07/10/2011. Tại kỳ họp lần này, hai bên sẽ thông báo cho nhau những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của mỗi nước trong thời gian qua; đánh giá các kết quả đạt được kể từ sau kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Phi-líp-pin (02/2008); trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian...

Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Phi-líp-pin do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Phi-líp-pin Albert F. Del Rosario đồng chủ trì sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 06-07/10/2011.

Tại kỳ họp lần này, hai bên sẽ thông báo cho nhau những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của mỗi nước trong thời gian qua; đánh giá các kết quả đạt được kể từ sau kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Phi-líp-pin (02/2008); trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới./.

Theo Nhandan