Thứ sáu,  31/03/2023

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra tại Đài PTTH

Đồng chí yêu cầu Đài PTTH Lạng Sơn cần quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, phóng viên học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tích cực nghiên cứu khai thác các chương trình phù hợp với vùng miền để phát sóng phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đối với công tác xây dựng Đảng cần quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh. Tiếp tục xây dựng đoàn kết nội bộ tạo nền tảng vững chắc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đề nghị Đài PTTH Lạng Sơn cần tiếp tục xây dựng đề án phát triển phát thanh, truyền hình giai đoạn 2012 – 2016 và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của Đài để Đoàn báo cáo lại với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong thời gian tới.

LSO-Ngày 5/10/2011, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Đài PTTH Lạng Sơn.
Đồng chí Nông Văn Thảm – UVBTV Tỉnh uỷ – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phát biểu tại buổi làm việc
Thay mặt lãnh đạo Đài PTTH Lạng Sơn, đồng chí Nông Lương Chấn – Giám đốc Đài đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình công tác tổ chức bộ máy và việc tổ chức triển khai thực hiện quán triệt các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Đài.
Theo đó, căn cứ thông tư của Bộ thông tin và truyền thông, Đài PTTH Lạng Sơn đã tổ chức kiện toàn bộ máy mới theo quyết định số 1814 của UBND tỉnh với 10 phòng chức năng, tổng số cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong đơn vị là 153 người. Đối với công tác chuyên môn đã bám sát định hướng lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn nên chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình đã được nâng cao từng bước, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chính trị, tư tưởng, các yếu tố về văn hoá, nghiệp vụ.
Đồng chí Nông Lương Chấn – Giám đốc Đài báo cáo với Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của Đài thời gian qua
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của Đài; đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn mà lực lượng phóng viên, kỹ thuật viên của Đài gặp phải trong quá trình tác nghiệp và đề nghị Đài PTTH Lạng Sơn cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng nhất là mảng nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ tuyên truyền. Cần có sự chỉ đạo, định hướng hợp lý đội ngũ phóng viên tác nghiệp, làm ra những sản phẩm hay, phản ánh đầy đủ các lĩnh vực của đời sống xã hội, phản ánh kịp thời các phong trào thi đua, các gương điển hình người tốt, việc tốt để nhân rộng trong xã hội; quan tâm phê phán những việc làm chưa đúng, những hiện tượng tiêu cực, mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, phát huy có hiệu quả tính chiến đấu của báo chí.
Đồng chí yêu cầu Đài PTTH Lạng Sơn cần quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, phóng viên học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tích cực nghiên cứu khai thác các chương trình phù hợp với vùng miền để phát sóng phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đối với công tác xây dựng Đảng cần quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh. Tiếp tục xây dựng đoàn kết nội bộ tạo nền tảng vững chắc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đề nghị Đài PTTH Lạng Sơn cần tiếp tục xây dựng đề án phát triển phát thanh, truyền hình giai đoạn 2012 – 2016 và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của Đài để Đoàn báo cáo lại với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong thời gian tới.

Sơn Lâm