Thứ sáu,  24/03/2023

Ðơn giản hóa thủ tục hành chính vẫn còn bất cập

Ngày 7-10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành.Từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật để đơn giản hóa 3.248 TTHC trên tổng số 4.751 TTHC phải đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 68%. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành việc đơn giản hóa TTHC. Tuy nhiên, một số bộ, ngành chưa hoàn thành tốt công tác này như: Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Cục Kiểm soát TTHC yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác cải cách TTHC trong thời gian tới. Trước những bất cập trong công tác cải cách TTHC trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc thực...

Ngày 7-10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành.
Từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật để đơn giản hóa 3.248 TTHC trên tổng số 4.751 TTHC phải đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 68%. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành việc đơn giản hóa TTHC. Tuy nhiên, một số bộ, ngành chưa hoàn thành tốt công tác này như: Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Cục Kiểm soát TTHC yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác cải cách TTHC trong thời gian tới.
Trước những bất cập trong công tác cải cách TTHC trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện công tác cải cách TTHC theo kế hoạch được giao. Trong đó, chú trọng tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách TTHC; kịp thời công bố công khai và cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia…

Theo Nhandan