Thứ ba,  21/03/2023

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Ðầu tư nước ngoài Cu-ba

Chiều 7-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba R.M.Đi-a-dơ, nhân dịp dự cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cu-ba tại nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ, là người bạn thân thiết, thủy chung với Cu-ba, Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Cu-ba đã đạt được trên các mặt, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp.Việt Nam luôn luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Cu-ba, mong muốn Cu-ba phát triển toàn diện, cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân; đồng thời luôn mong muốn quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cu-ba ngày càng được phát huy, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Đánh giá cao kết quả cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cu-ba cũng như những kết quả mà hai bên đạt được trong các buổi làm việc giữa Bộ trưởng R.M.Đi-a-dơ với lãnh đạo các bộ, ngành chức năng của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn...

Chiều 7-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba R.M.Đi-a-dơ, nhân dịp dự cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cu-ba tại nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ, là người bạn thân thiết, thủy chung với Cu-ba, Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Cu-ba đã đạt được trên các mặt, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp.

Việt Nam luôn luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Cu-ba, mong muốn Cu-ba phát triển toàn diện, cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân; đồng thời luôn mong muốn quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Cu-ba ngày càng được phát huy, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.
Đánh giá cao kết quả cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cu-ba cũng như những kết quả mà hai bên đạt được trong các buổi làm việc giữa Bộ trưởng R.M.Đi-a-dơ với lãnh đạo các bộ, ngành chức năng của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực này ngày càng tương xứng với quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước, tình cảm hữu nghị anh em Việt Nam – Cu-ba. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Cu-ba tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực nhiều tiềm năng, đồng thời khuyến khích các hoạt động hợp tác đầu tư của Cu-ba vào Việt Nam và đẩy mạnh hoạt động thương mại, đưa kim ngạch thương mại hai chiều hai nước đạt con số cao hơn so với con số còn khá khiêm tốn trong năm 2010 là 250 triệu USD.
Bộ trưởng R.M.Đi-a-dơ bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển toàn diện trong quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cu-ba, cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Việt Nam đối với Cu-ba trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay. Bộ trưởng R.M.Đi-a-dơ cho biết, bên cạnh cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cu-ba, Đoàn Cu-ba còn làm việc với lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tài chính, Y tế… của Việt Nam. Hai bên đã thảo luận, trao đổi tích cực, thống nhất nhiều nội dung hợp tác mà hai bên còn nhiều tiềm năng, nhất là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Cu-ba có nhu cầu lớn, như trong hợp tác phát triển nông nghiệp, cung cấp lương thực, thực phẩm.
Theo Nhandan