Thứ năm,  30/03/2023

ÐIỆN MỪNG

Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 49 Cộng hòa U-gan-đa (9-10), ngày 8-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống Cộng hòa U-gan-đa Giô-uê-ri Ka-gu-ta Mu-xê-vê-ni.Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sam Cu-tê-sa....

Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 49 Cộng hòa U-gan-đa (9-10), ngày 8-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống Cộng hòa U-gan-đa Giô-uê-ri Ka-gu-ta Mu-xê-vê-ni.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sam Cu-tê-sa.


Theo Nhandan