Thứ sáu,  24/03/2023

Công bố quy hoạch Điện lực và quy hoạch Công nghiệp

Sau khi nghe công bố và báo cáo tóm tắt, một số đại biểu đại diện cho các cấp, các ngành hữu quan đã có ý kiến phát biểu đóng góp, làm rõ hơn về các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch tại đơn vị cũng như tại địa phương trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã tiến hành bàn giao thành quả quy hoạch giữa Sở Công thương với các ngành chức năng trong tỉnh và các huyện, thành phố, bao gồm toàn bộ hồ sơ quy hoạch, hệ thống số liệu và bản đồ quy hoạch.

LSO-Ngày 7/10/2011, Sở Công thương đã tổ chức “Hội nghị công bố quy hoạch phát triển Điện lực Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2015 có xét đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2020 có xét đến năm 2025”. Đến dự có lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, sau khi nghe công bố các quyết định liên quan của UBND tỉnh và Bộ Công thương, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Công thương trình bày, giới thiệu tóm tắt các nội dung đã nêu trong quy hoạch phát triển điện lực và phát triển công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Qua đó, giúp các ngành chức năng hữu quan của tỉnh, các huyện, thành phố nắm, hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển quy hoạch điện lực và quy hoạch công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2025.
Sau khi nghe công bố và báo cáo tóm tắt, một số đại biểu đại diện cho các cấp, các ngành hữu quan đã có ý kiến phát biểu đóng góp, làm rõ hơn về các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch tại đơn vị cũng như tại địa phương trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã tiến hành bàn giao thành quả quy hoạch giữa Sở Công thương với các ngành chức năng trong tỉnh và các huyện, thành phố, bao gồm toàn bộ hồ sơ quy hoạch, hệ thống số liệu và bản đồ quy hoạch.

Hoàng Huy