Thứ năm,  23/03/2023

Chủ tịch QH Vương quốc Thái-lan kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tối 11-10, Đoàn đại biểu QH Vương quốc Thái-lan do Ngài Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn, Chủ tịch QH và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái-lan dẫn đầu đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.Trong thời gian ở thăm, Ngài Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn và Đoàn đã hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đoàn đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí...

Tối 11-10, Đoàn đại biểu QH Vương quốc Thái-lan do Ngài Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn, Chủ tịch QH và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái-lan dẫn đầu đã rờiNội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.

Trong thời gian ở thăm, Ngài Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn và Đoàn đã hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đoàn đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan