Thứ năm,  30/03/2023

Chi Lăng sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về "Tam nông"

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về “Tam nông”, mặc dù đã có những bước chuyển đáng kể, nhưng những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các xã, thị trấn trong huyện. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường; đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất; tập trung giải quyết việc làm, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn;…

LSO-Sau 3 năm (2008-2011) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Chi Lăng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất nông-lâm nghiệp phát triển theo hướng đẩy mạnh thâm canh cây lương thực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên….
Áp dụng KHKT trong trồng bí xanh của nông dân xã Mai Sao mang lại hiệu quả cao – Ảnh: Đỗ Hoạt
Theo đó, đã có trên 95% diện tích gieo trồng được sử dụng các loại giống mới có năng suất cao, nâng hệ số sử dụng đất lên 1,92 lần; sản lượng lương thực có hạt tăng qua các năm (năm 2010 sản lượng lương thực có hạt đạt 32.746,9 tấn, so với năm 2008 đạt 31.270,69 tấn, bằng 104,72%). Đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung về cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây công nghiệp ngắn ngày như: vùng trồng na dai ở các xã, thị trấn gồm: xã Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Đồng Mỏ, xã Quang Lang; vùng trồng thuốc lá ở các xã khu vực núi đá (xã Thượng Cường, Hòa Bình, Gia Lộc,…); vùng trồng dưa hấu, khoai tây của các xã dọc theo quốc lộ 1A (xã Chi Lăng, Quang Lang, Mai Sao,…). Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng hàng năm được tổ chức và triển khai thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Diện tích trồng rừng ngày một tăng, năm 2008 trồng được 1.015,07 ha, đến năm 2010 trồng được 1.134,22 ha, nhiều hộ đã có thu nhập từ sản phẩm đồi rừng.
Về chăn nuôi, những năm qua luôn được quan tâm, chú trọng và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Từng bước hình thành và phát triển quy mô kiểu trang trại, cải tạo đàn gia súc, gia cầm, chuyển dần từ phương thức chăn nuôi tận dụng sang chăn nuôi công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ. Các trang thiết bị phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp được đầu tư, từng bước thay thế những tập tục canh tác mang tính truyền thống. Trong giai đoạn 2005-2010, số máy cày tay tăng từ 467 chiếc lên 1.711 chiếc, máy xay xát tăng từ 1.559 lên 3.408 chiếc, máy tuốt lúa liên hoàn tăng từ 4 chiếc lên 35 chiếc, máy quạt thóc tăng từ 700 cái lên 1.566 chiếc,…Lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, và thực hiện các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên,… được Đảng bộ, nhân dân trong huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Vì vậy, đến hết năm 2009, tỷ lệ hộ nông dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 75,85%.
Hiện nay, 100% số xã có điện, 97% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, làm mới, với 17/21 xã, thị trấn có đường giao thông đi lại được 4 mùa. Trong năm 2011, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã và đang chỉ đạo kiên quyết, khẩn trương, tích cực từ cấp cơ sở và cụ thể để sớm đạt được các tiêu chí về nông thôn mới trên từng lĩnh vực. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã quyết định phê duyệt cho 13/19 xã lập quy hoạch đợt I năm 2011 (trong đó chọn 3 xã điểm).
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về “Tam nông”, mặc dù đã có những bước chuyển đáng kể, nhưng những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các xã, thị trấn trong huyện. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường; đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất; tập trung giải quyết việc làm, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn;…

Đỗ Hoạt