Chủ nhật,  26/03/2023

Xem xét nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII

Chiều 13-10, tại phiên họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ QH đã nghe Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII. Đến dự, có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và một số cơ quan có liên quan.Báo cáo của Văn phòng QH cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ QH, ngày 15-9-2011, Văn phòng QH đã gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu QH, các đại biểu QH và các cơ quan hữu quan về dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII. Đến nay, Văn phòng đã nhận được ý kiến đóng góp của hầu hết các đoàn đại biểu QH, một số đại biểu QH và ý kiến của Chính phủ, các cơ quan hữu quan. Theo đó, đa số ý kiến nhất trí với dự kiến chương trình, đồng thời góp ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể về nội dung và cách thức tiến hành, sắp xếp, bố trí chương trình kỳ họp.Trên cơ sở tiếp thu ý...

Chiều 13-10, tại phiên họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ QH đã nghe Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII. Đến dự, có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và một số cơ quan có liên quan.

Báo cáo của Văn phòng QH cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ QH, ngày 15-9-2011, Văn phòng QH đã gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu QH, các đại biểu QH và các cơ quan hữu quan về dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII. Đến nay, Văn phòng đã nhận được ý kiến đóng góp của hầu hết các đoàn đại biểu QH, một số đại biểu QH và ý kiến của Chính phủ, các cơ quan hữu quan. Theo đó, đa số ý kiến nhất trí với dự kiến chương trình, đồng thời góp ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể về nội dung và cách thức tiếnnh, sắp xếp, bố trí chương trình kỳ họp.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đoàn đại biểu QH, các đại biểu QH, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, Văn phòng QH đề nghị Ủy ban Thường vụ QH xem xét, điều chỉnh một số vấn đề về nội dung và cách thức tiếnnh kỳ họp. Về nội dung, đề nghị Chính phủ bổ sung một số báo cáo, như kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27-11-2009 của QH khóa XII tại kỳ họp thứ sáu về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nnước tại tập đoàn, tổng công ty nnước; kết quả điều tra, xử lý đối với những sai phạm của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin)… Về cách thức tiếnnh kỳ họp, cải tiến việc trình bày các báo cáo, tờ trình tại hội trường; nâng cao chất lượng thảo luận tại tổ đại biểu QH, quy định thời gian nêu câu hỏi chất vấn… Đây là những nội dung đã được Ủy ban Thường vụ QH thống nhất báo cáo QH cho thực hiện tại kỳ họp thứ hai.

Kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII khai mạc vào sáng thứ năm, ngày 20-10 này và dự kiến bế mạc ngày 26-11-2011.

Chủ nhiệm Văn phòng QH cho biết, đến thời điểm hiện nay, phần lớn các nội dung của kỳ họp đã được Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến và đang được các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện văn bản.

Trên cơ sở báo cáo nói trên, các tnh viên Ủy ban Thường vụ QH đã đóng góp ý kiến cụ thể vào từng vấn đề để Văn phòng QH và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện.

Theo Nhandan