Thứ năm,  30/03/2023

UBKT Huyện ủy Hữu Lũng: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

LSO- Đảng bộ huyện Hữu Lũng hiện có 61 chi, đảng bộ trực thuộc, toàn Đảng bộ có trên 4720 đảng viên sinh hoạt tại 361 chi bộ đảng cơ sở. Những năm qua Đảng bộ huyện luôn xác định để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra, giám sát phải được đặc biệt coi trọng. Năm 2011 là năm đầu triển khai các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, do vậy Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hữu Lũng đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, đây là căn cứ để Ban thường vụ Huyện ủy chủ động xây dựng chương trình kiểm tra hàng năm trong toàn Đảng bộ. Chương trình kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cơ sở, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức lối sống, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và...

LSO- Đảng bộ huyện Hữu Lũng hiện có 61 chi, đảng bộ trực thuộc, toàn Đảng bộ có trên 4720 đảng viên sinh hoạt tại 361 chi bộ đảng cơ sở. Những năm qua Đảng bộ huyện luôn xác định để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra, giám sát phải được đặc biệt coi trọng. Năm 2011 là năm đầu triển khai các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, do vậy Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hữu Lũng đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, đây là căn cứ để Ban thường vụ Huyện ủy chủ động xây dựng chương trình kiểm tra hàng năm trong toàn Đảng bộ. Chương trình kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cơ sở, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức lối sống, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Trao đổi nghiệp vụ kiểm tra đảng tại Đảng bộ xã Minh Sơn (Hữu Lũng)


Trong 9 tháng, UBKT Huyện ủy Hữu Lũng đã tiến hành kiểm tra 6 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết; giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng về thực hiện quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ; kiểm tra 13 tổ chức cơ sở đảng cấp dưới với 3 nội dung kiểm tra gồm quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật và kiểm tra tài chính đảng. Ngoài ra, UBKT còn thực hiện nhiệm vụ xem xét công tác thi hành kỷ luật đảng viên đối với 12 đồng chí. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vi phạm, UBKT đã có kết luận đối với 4 đảng viên vi phạm và đề nghị áp dụng các biện pháp kỷ luật, cơ bản những vụ việc sau khi kiểm tra làm rõ đều được xử lý nghiêm, kịp thời. Công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy đã có những chuyển biến tích cực. Nội dung kiểm tra rộng và sâu hơn với sự tham gia của lãnh đạo Huyện ủy khi tiến hành kiểm tra, giám sát tại tổ chức cơ sở đảng. Ngoài nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy Hữu Lũng còn chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, đã tổ chức được 1 buổi giao ban và thực hiện lồng ghép như: hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản trong công tác kiểm tra; hướng dẫn xử lý kỷ luật; giải quyết khiếu nại tố cáo tại cơ sở. Đồng chí Lý Mạnh Thương, Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng cho biết, công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp ủy đảng ở Hữu Lũng thời gian qua đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, đã góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đoàn kết, bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. Nhiều tổ chức cơ sở đảng sau khi được kiểm tra giám sát đã khắc phục được những hạn chế yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, nhìn ra những khó khăn vướng mắc, có biện pháp định hướng chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.


Công Quân