Thứ năm,  30/03/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 6

LSO- Ngày 12/10/2011, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lộc khoá XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011.Trong 9 tháng đầu năm 2011, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Cao Lộc tiếp tục phát triển.Sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ giữ được mức tăng trưởng khá cao. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 950 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, trong 9 tháng đạt trên 41 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được ổn định và từng bước được cải...

LSO- Ngày 12/10/2011, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lộc khoá XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011.
Trong 9 tháng đầu năm 2011, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Cao Lộc tiếp tục phát triển.
Sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ giữ được mức tăng trưởng khá cao. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 950 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, trong 9 tháng đạt trên 41 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được ổn định và từng bước được cải thiện. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã tích cực chủ động trong thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp, chỉ đạo triển khai kế hoạch năm 2011 và công tác phòng chống đói rét cho trâu, bò trong đợt rét đậm, rét hại đầu năm. Công tác giải phóng mặt bằng trong đầu tư xây dựng các công trình, dự án tiếp tục được đẩy mạnh. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, bầu bổ sung 1 uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIX về nhiệm vụ quý IV năm 2011.


Minh Trang