Thứ sáu,  28/01/2022

Ðoàn kết các tầng lớp thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Hôm nay, ngày 15-10, hàng triệu hội viên, thanh niên cả nước tưng bừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam.Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới hoạt động, ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, mỗi thanh niên Việt Nam tự hào về truyền thống vẻ vang của Hội và các tầng lớp thanh niên. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Truyền thống quý báu đó đã tạo nên...

Hôm nay, ngày 15-10, hàng triệu hội viên, thanh niên cả nước tưng bừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam.
Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới hoạt động, ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, mỗi thanh niên Việt Nam tự hào về truyền thống vẻ vang của Hội và các tầng lớp thanh niên. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Truyền thống quý báu đó đã tạo nên động lực quý giá xuyên suốt các chặng đường lịch sử của Đoàn, của Hội. Dù ở hoàn cảnh nào, điều kiện nào, thanh niên Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ hy sinh, chiến đấu quên mình, sáng tạo trong lao động sản xuất, xung phong tình nguyện, đoàn kết cùng nhau vươn lên góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó còn là truyền thống gắn bó, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, ra sức xây dựng Hội LHTN Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên. Ngày nay, Hội LHTN Việt Nam và thanh niên cả nước đang không ngừng phát huy truyền thống xung kích cách mạng của cha anh, xung phong tình nguyện, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, đến những nơi gian khổ nhất để cống hiến; khi Đảng và nhân dân kêu gọi, thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao. Các thế hệ đi trước đã tình nguyện xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước… Thế hệ thanh niên hôm nay luôn sẵn sàng cống hiến tài năng, sức trẻ với những phong trào Thanh niên lập nghiệp, Tuổi trẻ giữ nước, Thanh niên tình nguyện, Khi Tổ quốc cần – Thanh niên hành động,…
Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, thiếu niềm tin vào những điều tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống. Một số thanh niên không có ý chí phấn đấu, vươn lên, bản lĩnh yếu kém, sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; còn những bạn trẻ đề cao lối sống thực dụng, không quan tâm đến tình hình đất nước, thụ động trong học tập, rèn luyện… Trong khi đó, hoạt động Hội LHTN các cấp chưa tác động sâu sắc, chưa thật sự thu hút đông đảo thanh niên tham gia, nhất là thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên tôn giáo, thanh niên miền núi, vùng sâu, vùng xa. Một số hoạt động của tổ chức Hội còn chưa phù hợp với sự phát triển của thanh niên trong tình hình mới, còn trùng lắp và phụ thuộc vào hoạt động của Đoàn. Cấp ủy Đảng, chính quyền một số nơi chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội LHTN tổ chức và phát triển các hoạt động.
Đoàn kết, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống đẹp, sống có ích, ý chí tự lực, tự cường của thanh niên tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh… là những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của tổ chức Hội LHTN trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt, hiệu quả mục tiêu này, Hội LHTN Việt Nam các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động và duy trì các chương trình hành động, các cuộc vận động đáp ứng đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời phù hợp khả năng, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Tiếp tục tiếp cận với các đối tượng thanh niên khác nhau, hỗ trợ và tập hợp họ tham gia xây dựng tổ chức Hội.
Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò, công tác thanh niên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên hoạt động, rèn luyện, phấn đấu vươn lên khẳng định mình. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và định hướng để hoạt động của tổ chức Hội LHTN ngày càng phát triển, qua đó, đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cống hiến tài năng, sức trẻ và trí tuệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đặc biệt, cần tiếp tục chú trọng triển khai nghiêm túc, có chất lượng tốt Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.


Theo Nhandan