Thứ tư,  26/01/2022

Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Ðảng

Sáng 15-10, tại TP Đà Nẵng, Vụ Địa phương V - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư), tổ chức gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Nhà nước tặng cán bộ, công chức Vụ Địa phương V.Đến dự, có các đồng chí: Mai Trực, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư; Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư.Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Hồng Liêm khẳng định: Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra Đảng đã góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong...

Sáng 15-10, tại TP Đà Nẵng, Vụ Địa phương V – Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư), tổ chức gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Nhà nước tặng cán bộ, công chức Vụ Địa phương V.
Đến dự, có các đồng chí: Mai Trực, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư; Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư.
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Hồng Liêm khẳng định: Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra Đảng đã góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.


Theo Nhandan