Thứ ba,  18/01/2022

Hội thảo "Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo"

LSO-Ngày 14-10-2011, tại Bắc Ninh, Hội Nhà báo Bắc Ninh đã đăng cai tổ chức hội thảo với chủ đề “nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo” các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, với sự tham gia của Hội Nhà báo các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang.Hội thảo tập trung vào chủ đề “Hội Nhà báo địa phương thực hiện Đề án 422 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo”. Trong đó các vấn đề cụ thể được hội thảo tập trung thảo luận gồm: Đánh giá, nhìn nhận lại thực tiễn hoạt động của Hội Nhà báo địa phương; làm thế nào để nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; vai trò của cán bộ chuyên trách; tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nhà báo với các cơ quan báo chí: tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương...Hội thảo đã nêu nhiều kinh nghiệm thiết...

LSO-Ngày 14-10-2011, tại Bắc Ninh, Hội Nhà báo Bắc Ninh đã đăng cai tổ chức hội thảo với chủ đề “nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo” các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, với sự tham gia của Hội Nhà báo các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang.
Hội thảo tập trung vào chủ đề “Hội Nhà báo địa phương thực hiện Đề án 422 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo”. Trong đó các vấn đề cụ thể được hội thảo tập trung thảo luận gồm: Đánh giá, nhìn nhận lại thực tiễn hoạt động của Hội Nhà báo địa phương; làm thế nào để nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; vai trò của cán bộ chuyên trách; tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nhà báo với các cơ quan báo chí: tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương…

Hội thảo đã nêu nhiều kinh nghiệm thiết thực trong thực tiễn hoạt động, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành Trung ương cần có các cơ chế, chính sách, quy định cụ thể nhất là thống nhất về tổ chức bộ máy để Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện cần thiết thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

PV