Thứ tư,  19/01/2022

Tăng cường phối hợp công tác giữa bốn cơ quan báo chí Trung ương

Chiều 18-10, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân, TTXVN, Đài TNVN và Đài THVN tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011-2015. Đến dự, có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN; Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài TNVN; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bốn cơ quan.Chương trình phối hợp công tác giữa bốn cơ quan báo chí nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó và vai trò, thế mạnh của cơ quan báo chí Trung ương trong việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Thời gian tới, các cơ quan sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc cung cấp, trao đổi thông tin trên các kênh thông tin về những vấn đề được các tầng lớp nhân dân và xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, cán bộ, phóng viên, biên tập...

Chiều 18-10, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân, TTXVN, Đài TNVN và Đài THVN tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011-2015. Đến dự, có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN; Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài TNVN; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bốn cơ quan.

Chương trình phối hợp công tác giữa bốn cơ quan báo chí nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó và vai trò, thế mạnh của cơ quan báo chí Trung ương trong việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Thời gian tới, các cơ quan sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc cung cấp, trao đổi thông tin trên các kênh thông tin về những vấn đề được các tầng lớp nhân dân và xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của bốn cơ quan sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, nghiệp vụ báo chí và hoạt động văn nghệ, thể thao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, từng cơ quan dựa trên thế mạnh của mình, phối hợp các cơ quan báo chí bạn mời chuyên gia trong nước và quốc tế tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của bốn cơ quan.

Theo Nhandan