Thứ sáu,  21/01/2022

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tiếp Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Khăm-phăn Xim-ma-la-vông (Ảnh: TTXVN)Chiều 19/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do đồng chí Khăm – phăn Xim-ma-la-vông, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.Đồng chí Khăm – phăn Xim-ma-la-vông chân thành cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh
tiếp Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Khăm-phăn
Xim-ma-la-vông
(Ảnh: TTXVN)

Chiều 19/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do đồng chí Khăm – phăn Xim-ma-la-vông, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Khăm – phăn Xim-ma-la-vông chân thành cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước tới nay. Đồng chí đã thông báo với đồng chí Thường trực Ban Bí thư về tình hình Lào gần đây, chương trình hoạt động của Đoàn và kết quả hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào với Ủy ban Hòa bình Việt Nam; hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Hòa bình Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, cùng nhau tổ chức tốt các hoạt động trong năm đoàn kết, hữu nghị 2012 giữa hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VII giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam từ trước tới nay; sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào phát triển lên tầm cao mới. Đồng chí đánh giá cao kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn tại Việt Nam và kết quả hợp tác giữa Ủy ban Hòa Bình Việt Nam với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào trong thời gian qua và mong rằng Ủy ban Hòa bình hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực; đóng góp tích cực trong các hoạt động có nội dung mang tính khu vực và toàn cầu như: vấn đề hòa bình và an ninh, biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước sông Mê Công…

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhờ Đoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khỏe tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào./.

Theo Dangcongsan.vn