Thứ sáu,  28/01/2022

Hội nghị giao ban với thanh tra các sở, ban, ngành về công tác PCTN

LSO-Ngày 19/10/2011, tại Nhà khách A1, Ban chỉ đạo về Phòng chống tham nhũng (PCTN) tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban với thanh tra các sở, ban, ngành về công tác PCTN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2011. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Liên đoàn lao động tỉnh và lãnh đạo thanh tra 26 sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về PCTN chủ trì hội nghị.Toàn cảnh hội nghị giao banTại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác PCTN, đánh giá kết qủa công tác tham mưu trong PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2011; Triển khai Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Trong 9 tháng đầu năm 2011, công tác PCTN tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính...

LSO-Ngày 19/10/2011, tại Nhà khách A1, Ban chỉ đạo về Phòng chống tham nhũng (PCTN) tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban với thanh tra các sở, ban, ngành về công tác PCTN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2011.
Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Liên đoàn lao động tỉnh và lãnh đạo thanh tra 26 sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về PCTN chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị giao ban
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác PCTN, đánh giá kết qủa công tác tham mưu trong PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2011; Triển khai Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Trong 9 tháng đầu năm 2011, công tác PCTN tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức. Tiến độ xử lý án tham nhũng được đẩy mạnh. Công tác PCTN đã có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất định trong phòng ngừa và xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng. Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện các chỉ thị, đề án, kế hoạch về lĩnh vực PCTN, duy trì hoạt động phối hợp với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thanh tra các sở, ban, ngành đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác PCTN và đạt được những kết quả tích cực…

Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đưa ra những đề xuất nhằm thực hiện tốt công tác PCTN trong những tháng cuối năm.

Đức Anh