Thứ ba,  18/01/2022

Khẳng định tầm quan trọng của hợp tác thanh niên trong khu vực

Ngày 20/10, Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ VII (AMMY VII) đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề: “Phát triển nguồn nhân lực trẻ - Đầu tư cho tương lai của cộng đồng ASEAN”. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung gồm 12 điểm.Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ VII(Ảnh: MC)Hội nghị đã được đón Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Phát biểu tại đây, Thủ tướng đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hội nghị AMMY VII được tổ chức tại Việt Nam vào đúng Năm Thanh niên của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao và đặt niềm tin vào thanh niên, coi đây là lực lượng xung kích trong mọi lĩnh vực. Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, hợp tác thanh niên những năm qua đã góp phần tích cực hỗ trợ và khuyến khích phong trào thanh niên phát triển, tạo điều kiện thiết lập và tăng cường hợp tác song phương và đa phương về thanh niên giữa Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN cũng như...

Ngày 20/10, Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ VII (AMMY VII) đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề: “Phát triển nguồn nhân lực trẻ – Đầu tư cho tương lai của cộng đồng ASEAN”. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung gồm 12 điểm.


Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ VII(Ảnh: MC)

Hội nghị đã được đón Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Phát biểu tại đây, Thủ tướng đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hội nghị AMMY VII được tổ chức tại Việt Nam vào đúng Năm Thanh niên của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao và đặt niềm tin vào thanh niên, coi đây là lực lượng xung kích trong mọi lĩnh vực. Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, hợp tác thanh niên những năm qua đã góp phần tích cực hỗ trợ và khuyến khích phong trào thanh niên phát triển, tạo điều kiện thiết lập và tăng cường hợp tác song phương và đa phương về thanh niên giữa Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN cũng như để thanh niên Việt Nam tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN. Thủ tướng đánh giá cao chủ đề của Hội nghị lần này: “Phát triển nguồn nhân lực trẻ – Đầu tư cho tương lai của cộng đồng ASEAN” là thiết thực, thể hiện tầm quan trọng của việc đầu tư cho thế hệ trẻ; nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ to lớn của thanh niên trong việc thực hiện Tuyên bố về phát triển nguồn nhân lực, góp phần thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nói riêng cũng như xây dựng Cộng đồng ASEAN nói chung.

AMMY VII được chủ trì bởi PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Bộ trưởng thanh niên các nước ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác thanh niên trong khu vực và trao đổi quan điểm về cách thức để thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong xây dựng Cộng đồng ASEAN, cũng như tăng cường phát triển nguồn nhân lực hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn của khu vực. Các Bộ trưởng đã nhất trí về sự cần thiết tăng cường hợp tác trong việc xây dựng các kỹ năng kinh doanh, tư duy kinh doanh và nuôi dưỡng tài năng trẻ thông qua các doanh nhân và các chương trình phát triển lãnh đạo; ủng hộ “Sáng kiến Hà Nội” gồm hai chương trình chính. Các Bộ trưởng được giao nhiệm vụ cụ thể hoá “Sáng kiến Hà Nội”.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh giới thiệu tới đại biểu các nước ASEAN về hoạt động của thanh niên Việt Nam (Ảnh: MC)

Bộ trưởng thanh niên các nước ASEAN cũng thảo luận để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; kế hoạch liên quan đến phát triển thanh niên; đi đến thống nhất về việc hỗ trợ hoạt động tình nguyện của thanh niên trong khu vực ASEAN, hỗ trợ các dự án thanh niên và các hoạt động có liên quan trong ASEAN.

Bộ trưởng thanh niên các nước ASEAN đánh giá cao sự chuẩn bị, công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam cho AMMY VII. AMMY VIII sẽ được tổ chức tại Bru-nây Đa-ru-sa-lam vào năm 2013….

Theo Dangcongsan.vn