Thứ sáu,  21/01/2022

Xây dựng Học viện Chính trị xứng đáng là trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị

Ngày 22-10, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), nhân dịp Học viện kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (25-10-1951- 25-10-2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà truyền thống Học viện Chính trị.Cùng dự, có các đồng chí: Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng T.Ư; Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy T.Ư, Tổng Bí thư chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Học viện Chính trị đã đạt được. Trong 60 năm qua, Học viện từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, đào tạo cho Đảng và quân đội hàng chục nghìn cán bộ chính trị và cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, thực hiện...
Ngày 22-10, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), nhân dịp Học viện kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (25-10-1951- 25-10-2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà truyền thống Học viện Chính trị.

Cùng dự, có các đồng chí: Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng T.Ư; Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy T.Ư, Tổng Bí thư chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Học viện Chính trị đã đạt được. Trong 60 năm qua, Học viện từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, đào tạo cho Đảng và quân đội hàng chục nghìn cán bộ chính trị và cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, thực hiện tốt chức trách được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Tổng Bí thư đã phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực, nêu rõ mặt phát triển tích cực cũng như những diễn biến phức tạp, khó lường; khẳng định những thành tựu của đất nước ta đạt được sau 25 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đồng thời chỉ rõ những thời cơ lớn, những thách thức không nhỏ đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lý giải sâu sắc tám mối quan hệ lớn, quan trọng mà Văn kiện Đại hội XI của Đảng đã nêu cần tập trung giải quyết tốt, trong đó có mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đó là những vấn đề liên quan công tác tư tưởng, lý luận mà Học viện cần quan tâm và có phương pháp nghiên cứu, nhìn vấn đề một cách khách quan, toàn diện, cụ thể, lịch sử, phát triển, không được nhìn phiến diện, thổi phồng một mặt nào.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị Học viện cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình công tác, phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trước hết, cán bộ giảng viên của Học viện phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về sự kiên định lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Học viện phải đào tạo những cán bộ có đầy đủ đức, tài, tiêu biểu về bản lĩnh, giỏi về công tác đảng. Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo luôn là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Học viện. Đồng thời, Học viện cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, cung cấp các dự báo và cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, phương hướng, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tổng Bí thư đề nghị Học viện cần tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng. Đây là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp, đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ trí tuệ cao. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc các luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cũng như thực tiễn sinh động; hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch để đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, vạch trần thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của toàn xã hội đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để đáp ứng yêu cầu mới, Tổng Bí thư mong muốn Học viện chăm lo xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực; xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành về khoa học xã hội nhân văn; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng với tầm vóc và vị thế của Học viện, với sự tin tưởng của Đảng và quân đội. Cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực của mỗi tập thể, cá nhân và toàn Học viện. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, gắn bó giữa Học viện với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Nội, trực tiếp là quận Hà Đông.

Với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Bí thư tin tưởng rằng, Học viện Chính trị tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong thời kỳ mới, xây dựng Học viện xứng đáng là trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của quân đội và quốc gia.

Theo Nhandan