Thứ sáu,  21/01/2022

Đồng chí Đinh Thế Huynh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Lào

Chiều ngày 26/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào do đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.Đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun chân thành cảm ơn đồng chí Đinh Thế Huynh đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành cho Lào từ trước tới nay, trong đó có việc...

Chiều ngày 26/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Lào do đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun chân thành cảm ơn đồng chí Đinh Thế Huynh đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành cho Lào từ trước tới nay, trong đó có việc giúp Lào đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đồng chí đã thông báo với đồng chí Đinh Thế Huynh về tình hình Lào gần đây; kết quả hợp tác giữa Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cũng như kết quả cuộc Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII, giai đoạn 2011-2015. Đồng chí đánh giá cao kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn tại Việt Nam và kết quả hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Lào trong thời gian qua và mong rằng Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, thông tin tư liệu, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam; trước sau như một Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Theo Dangcongsan.vn