Thứ bảy,  22/01/2022

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

để góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp.

LSO-Nghị quyết 25 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào đoàn và công tác thanh niên, các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối thoại với cán bộ đoàn cơ sở
Những chuyển biến trong công tác thanh niên
Vừa qua, tại hội nghị cán bộ đoàn 3 cấp do Tỉnh đoàn tổ chức, lần đầu tiên hơn 200 cán bộ đoàn cơ sở đã có dịp được trực tiếp đối thoại với các lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tại đây, các cán bộ đoàn đã mạnh dạn bày tỏ những khó khăn, vướng mắc trong các phong trào, hoạt động đoàn. Qua đó, có thể khẳng định các cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng quan tâm đến thanh niên và công tác thanh niên.
Nếu như trước đây vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng chưa thể hiện rõ nét, việc gặp gỡ đối thoại giữa các cấp ủy đảng với Ban chấp hành Đoàn thanh niên chưa được triển khai thường xuyên. Công tác phát triển Đảng trong lực lượng thanh niên còn hạn chế. Kinh phí hoạt động Đoàn còn nhiều khó khăn thì ngay sau khi có Nghị quyết 25– NQ/TW và chương trình hành động của Tỉnh ủy, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong tỉnh đối với công tác thanh niên được nâng lên rõ rệt, thể hiện trong công tác phát triển đảng viên mới từ lực lượng thanh niên. Công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch được quan tâm, số bí thư đoàn là đảng viên được tăng lên.
Trong 3 năm triển khai nghị quyết, đã có gần 3.400 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, đạt khoảng 60% so với tổng số đảng viên mới trong toàn Đảng bộ. Tỷ lệ bí thư đoàn cơ sở,bí thư chi đoàn và gần 80% đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên, tỷ lệ cán bộ đoàn cơ sở là đảng viên cao hơn so với trước… góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn.Tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia công tác quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan ở các cấp, các ngành từng bước được nâng lên, cán bộ trẻ có triển vọng được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, chính trị và quản lý nhà nước. Hoạt động đối thoại giữa cán bộ đoàn cơ sở với lãnh đạo các cấp, các ngành được quan tâm thực hiện, do đó thanh niên có nhiều cơ hội nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình. Các phong trào, chương trình của đoàn như: “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “vì đàn em thân yêu”… đã được các cấp ủy đảng quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao.
Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhthăm làng thanh niên biên giới Thụy Hùng
Môi trường cho thanh niên cống hiến và trưởng thành
Thực hiện Nghị quyết 25, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên, trong đó, tập trung tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước và 6 bài học lý luận chính trị… cho thanh niên với gần 6.000 buổi tuyên truyền cho 270.000 lượt ĐVTN. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo để xây dựng thế hệ thanh niên Lạng Sơn có ý chí, có tri thức xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong các phong trào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Việc nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, cải thiện đời sối cho thanh niên được quan tâm tạo điều kiện. Ngân sách dạy nghề cho thanh niên nông thôn được đầu tư, hàng năm, toàn tỉnh có 20.000 lượt người được tham gia các lớp dạy nghề, 15.000 người được giải quyết việc làm. Đoàn thanh niên các cấp đã đứng ra nhận ủy thác vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế, đến nay đã có 102 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 50 – 100 triệu đồng/năm.
Để động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tích cực học tập, các cấp bộ đoàn đã huy động ĐVTN quyên góp, trao tặng 200 sổ tiết kiệm, học bổng, xây dựng 18 nhà bán trú dân nuôi và tặng hàng nghìn xuất quà cho thiếu nhi vùng khó khăn. Các phong trào phát huy sức trẻ tình nguyện vì cộng đồng là môi trường để thanh niên rèn luyện và công hiến, các chiến dịch tình nguyện hè, tháng thanh niên, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác… đã thu hút được hàng chục nghìn lượt thanh niên tình nguyện giúp đỡ bà con vùng khó khăn, trẻ em nghèo…
Anh Nguyễn Minh Thơ, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25, nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và đoàn viên, về vị trí, vai trò của thanh niên công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã được nâng lên một bước quan trọng. Tổ chức Đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, phát huy tính tích cực, tình nguyện của thanh niên, đảm nhận nhiều chương trình, dự án, những việc khó, việc mới để góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp.
Hoàng Vương