Thứ năm,  20/01/2022

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 28-10, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (28-10-1966-28-10-2011) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tới dự, có Trung tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên, công nhân viên, chiến sĩ học viện luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học viện đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư, thạc sĩ, hàng trăm tiến sĩ quân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, bổ sung cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao cho quân đội ta, quân đội Lào và Cam-pu-chia; đào tạo kỹ sư dân sự bổ sung nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước...Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trương Quang Khánh trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Học viện Kỹ thuật quân sự....

Sáng 28-10, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (28-10-1966-28-10-2011) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tới dự, có Trung tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.
Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên, công nhân viên, chiến sĩ học viện luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học viện đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư, thạc sĩ, hàng trăm tiến sĩ quân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, bổ sung cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao cho quân đội ta, quân đội Lào và Cam-pu-chia; đào tạo kỹ sư dân sự bổ sung nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước…
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trương Quang Khánh trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Học viện Kỹ thuật quân sự.


Theo Nhandan