Thứ năm,  27/01/2022

Ðẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống

Ngày 29-10, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí khu vực miền trung - Tây Nguyên, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan báo chí, sở thông tin truyền thông của 19 tỉnh, thành phố trong khu vực.Theo đánh giá trong chín tháng đầu năm 2011, các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; ngày càng khẳng định vai trò là một trong những phương tiện thiết yếu của đời sống xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân trong việc nắm bắt tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế. Hiện nay, cả nước có 748 cơ quan báo chí với 1.052 ấn phẩm, có 67 đài phát thanh và truyền hình; 46 báo điện tử, bảy tạp chí điện tử. Riêng khu vực miền trung - Tây Nguyên có 60 cơ quan báo in, 19 đài phát thanh - truyền hình địa phương và ba đài truyền hình khu vực; tám báo, tạp chí điện tử và 25...

Ngày 29-10, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí khu vực miền trung – Tây Nguyên, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan báo chí, sở thông tin truyền thông của 19 tỉnh, thành phố trong khu vực.
Theo đánh giá trong chín tháng đầu năm 2011, các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; ngày càng khẳng định vai trò là một trong những phương tiện thiết yếu của đời sống xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân trong việc nắm bắt tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế. Hiện nay, cả nước có 748 cơ quan báo chí với 1.052 ấn phẩm, có 67 đài phát thanh và truyền hình; 46 báo điện tử, bảy tạp chí điện tử. Riêng khu vực miền trung – Tây Nguyên có 60 cơ quan báo in, 19 đài phát thanh – truyền hình địa phương và ba đài truyền hình khu vực; tám báo, tạp chí điện tử và 25 trang thông tin điện tử khác. Phần lớn các cơ quan báo chí đã dành diện tích, thời lượng để duy trì tốt các chuyên mục tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phản ánh đời sống, sinh hoạt, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số.


Theo Nhandan