Thứ tư,  19/01/2022

Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng

Trong hai ngày 29 và 30-10, tại TP Huế, diễn ra vòng sơ khảo Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Cuộc vận động "Công an nhân dân (CAND) chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" trong tuổi trẻ CAND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, với chủ đề: "Tuổi trẻ CAND trung thành với Đảng; chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Kết quả, đội tuyển đại diện Công an Nghệ An đoạt giải nhất và sẽ dự thi vòng chung khảo ở phía nam, tổ chức tại TP Hồ Chí...

Trong hai ngày 29 và 30-10, tại TP Huế, diễn ra vòng sơ khảo Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Cuộc vận động “Công an nhân dân (CAND) chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong tuổi trẻ CAND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế.

Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, với chủ đề: “Tuổi trẻ CAND trung thành với Đảng; chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Kết quả, đội tuyển đại diện Công an Nghệ An đoạt giải nhất và sẽ dự thi vòng chung khảo ở phía nam, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan