Thứ hai,  24/01/2022

Thực hiện Chỉ thị 36 – nỗ lực của Đình Lập

LSO- Năm 2004, huyện Đình Lập vẫn còn 14 thôn “trắng” đảng viên và 22 thôn có 1 đảng viên. Trong 75 chi bộ của 11 đảng bộ khu vực nông thôn vẫn còn 34 chi bộ sinh hoạt ghép, trong đó có 9 chi bộ ghép 3 thôn, 4 chi bộ ghép 4 thôn, 2 chi bộ ghép 5 thôn và còn 1 chi bộ ghép 6 thôn. Đội ngũ giáo viên cắm bản là nguồn phát triển Đảng ở các đảng bộ xã của huyện Đình LậpTrước tình hình đó, Đảng bộ huyện Đình Lập coi việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 23/7/2004 là nhiệm vụ mang tính cấp bách để phát triển đảng viên, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.Trước hết, Đảng bộ tổ chức quán triệt tinh thần của Chỉ thị cùng với rà soát lại toàn bộ tình hình đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, nhất là khu vực nông thôn, vùng cao, vùng biên giới; đề ra...

LSO- Năm 2004, huyện Đình Lập vẫn còn 14 thôn “trắng” đảng viên và 22 thôn có 1 đảng viên. Trong 75 chi bộ của 11 đảng bộ khu vực nông thôn vẫn còn 34 chi bộ sinh hoạt ghép, trong đó có 9 chi bộ ghép 3 thôn, 4 chi bộ ghép 4 thôn, 2 chi bộ ghép 5 thôn và còn 1 chi bộ ghép 6 thôn.
Đội ngũ giáo viên cắm bản là nguồn phát triển Đảng ở các đảng bộ xã của huyện Đình Lập


Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện Đình Lập coi việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 23/7/2004 là nhiệm vụ mang tính cấp bách để phát triển đảng viên, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Trước hết, Đảng bộ tổ chức quán triệt tinh thần của Chỉ thị cùng với rà soát lại toàn bộ tình hình đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, nhất là khu vực nông thôn, vùng cao, vùng biên giới; đề ra những giải pháp và bước đi phù hợp trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, kế hoạch tách chi bộ, thành lập chi bộ mới. Qua rà soát, trong 14 thôn “trắng” đảng viên tập trung ở các xã Lâm Ca 7 thôn, Đồng Thắng 3 thôn, Kiên Mộc 2 thôn và Thái Bình 2 thôn. Trong số các thôn có 1 đảng viên tập trung ở các xã biên giới, các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc và các xã đặc biệt khó khăn. Hầu hết các xã, thị trấn đều có chi bộ sinh hoạt ghép, trong đó có các xã như Bính Xá, Bắc Xa còn có chi bộ ghép đến 5 thôn, đặc biệt, xã Thái Bình có chi bộ ghép đến 6 thôn bản. Cùng với việc chỉ đạo các đảng bộ xã đi sâu sát, tìm hiểu tình hình thực tế, thống kê nguồn phát triển Đảng “tiềm năng” trong các thôn bản; Ban Tổ chức Huyện ủy cử đội ngũ cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm đến giúp đỡ các xã, thậm chí về đến từng thôn bản làm công tác tư tưởng, động viên quần chúng ưu tú tham gia các lớp học cảm tình đảng, đề ra phương hướng cho họ phấn đấu, thậm chí còn giúp họ khai lý lịch, hoàn chỉnh hồ sơ để kết nạp. Huyện ủy chỉ đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo và các đoàn thể trong hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về Đảng cho quần chúng; MTTQ phối hợp tổ chức và duy trì có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; trong đó nêu cao vai trò làm gương của các đảng viên tại địa phương để tạo sức thu hút đối với thế hệ trẻ phấn đấu trở thành đảng viên. Trên thực tế, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 36, công tác “xóa” thôn “trắng” tổ chức đoàn, hội luôn được coi trọng và “đi trước” một bước. Trên cơ sở xây dựng, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của tổ chức đoàn, hội cơ sở, nhiều điển hình xuất hiện và là nguồn phát triển đảng.
Tuy phải triển khai nhiều nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, song công tác xây dựng Đảng luôn được coi là nhiệm vụ “then chốt”, trong đó tiếp tục lãnh đạo “xóa” thôn, trường “trắng đảng viên, giảm thôn, trường ghép chi bộ là nhiệm vụ quan trọng. Từ năm 2006 đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 36 được kết hợp với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần của Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 6/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bằng sự nỗ lực chung, đến cuối tháng 10/2011, toàn huyện đã có 1972 đảng viên, tăng trên 700 đảng viên so với năm 2004 (bình quân kết nạp mới 100 đảng viên mỗi năm). Số chi bộ độc lập của các đảng bộ nông thôn đã đạt 85,6% và chỉ còn 4 thôn “trắng” đảng viên ở các xã Kiên Mộc, Lâm Ca, Đồng Thắng. Đã “xóa” được tình trạng trường “trắng” đảng viên, trong 31 trường phổ thông trên địa bàn đã có 30 chi bộ độc lập và 1 chi bộ ghép.
Sau gần 7 năm thực hiện Chỉ thị 36, công tác phát triển đảng, củng cố, kiện toàn chi bộ thôn bản, nhà trường đã thu được những kết quả tích cực. Tuy vậy vẫn còn một số tồn tại như số thôn bản chỉ có 1-2 đảng viên còn nhiều. Việc tạo nguồn ở những thôn này còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những thôn đồng bào Dao với dân số ít, trình độ dân trí thấp. Ông Vi Văn Minh, Trưởng thôn, kiêm Bí thư chi bộ thôn Bản Hả (xã Bắc Lãng) cho biết, hiện Chi bộ Bản Hả có 5 đảng viên, lại ghép 2 thôn (thôn Khe Lịm có 1 đảng viên). Chi bộ đã quan tâm tìm “nguồn” phát triển Đảng trong thôn này, song rất khó, bởi vậy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thôn này còn hạn chế.
Nói về thực hiện Chỉ thị 36 trên địa bàn, đồng chí Nông Thanh Tuyền, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đình Lập cho biết, vẫn biết sinh hoạt ghép là vấn đề nan giải đối với việc nâng cao sức chiến đấu, vai trò của đảng viên trong chi bộ và khó khăn trong công tác quản lý giáo dục đảng viên. Song đối với Đình Lập, giải quyết vấn đề này cần có thêm thời gian. Trong đó Huyện ủy sẽ đặc biệt quan tâm đến vai trò của tổ chức quần chúng nhân dân ở cơ sở trong công tác tạo nguồn.Minh Hồng