Thứ tư,  19/01/2022

Khai mạc kỳ họp Ðại hội đồng In-tơ-pôn lần thứ 80

Hôm nay, 31-10, tại Hà Nội, diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Interpol (In-tơ-pôn) lần thứ 80, với sự tham dự của 1.200 cảnh sát đến từ 188 quốc gia và vùng lãnh thổ.Kỳ họp diễn ra đến ngày 4-11, với chủ đề: "Kết nối cảnh sát toàn cầu vì một thế giới hòa bình hơn. Tăng cường quan hệ đối tác, xây dựng năng lực và đổi mới". Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này. Tại diễn đàn, Đoàn đại biểu In-tơ-pôn Việt Nam sẽ có bài phát biểu với nội dung xây dựng chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò của toàn xã hội trong việc phòng, chống tội phạm và hội nhập quốc tế. Kỳ họp lần này là cơ hội để Việt Nam khẳng định nỗ lực trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm xuyên quốc gia nói riêng trong thời gian tới với các nước trên toàn thế...

Hôm nay, 31-10, tại Hà Nội, diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Interpol (In-tơ-pôn) lần thứ 80, với sự tham dự của 1.200 cảnh sát đến từ 188 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kỳ họp diễn ra đến ngày 4-11, với chủ đề: “Kết nối cảnh sát toàn cầu vì một thế giới hòa bình hơn. Tăng cường quan hệ đối tác, xây dựng năng lực và đổi mới”. Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này. Tại diễn đàn, Đoàn đại biểu In-tơ-pôn Việt Nam sẽ có bài phát biểu với nội dung xây dựng chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò của toàn xã hội trong việc phòng, chống tội phạm và hội nhập quốc tế. Kỳ họp lần này là cơ hội để Việt Nam khẳng định nỗ lực trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm xuyên quốc gia nói riêng trong thời gian tới với các nước trên toàn thế giới.

Theo Nhandan