Chủ nhật,  23/01/2022

Hội Phụ nữ Lộc Bình với vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng về phát triển đảng viên nữ

LSO- Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Lộc Bình đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, thu hút nhiều tầng lớp phụ nữ tham gia. Trong đó, hội luôn chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, đặc biệt là tham mưu giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng. Nữ ứng cử viên HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 tham gia tập huấn Từ nhận thức sâu sắc vai trò tham mưu giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời để thực hiện tốt Đề án số 219- ĐA/HU, ngày 24/9/2007 của Huyện ủy Lộc Bình về nâng cao năng lực, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2007 – 2010, trong nhiệm kỳ qua (2006 -2011), Hội LHPN huyện Lộc Bình đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo hội cơ sở bám sát tiêu chí của Đề án; tích cực tuyên truyền, vận động chị em đẩy mạnh triển khai các...

LSO- Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Lộc Bình đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, thu hút nhiều tầng lớp phụ nữ tham gia. Trong đó, hội luôn chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, đặc biệt là tham mưu giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng.Nữ ứng cử viên HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 tham gia tập huấn

Từ nhận thức sâu sắc vai trò tham mưu giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời để thực hiện tốt Đề án số 219- ĐA/HU, ngày 24/9/2007 của Huyện ủy Lộc Bình về nâng cao năng lực, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2007 – 2010, trong nhiệm kỳ qua (2006 -2011), Hội LHPN huyện Lộc Bình đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo hội cơ sở bám sát tiêu chí của Đề án; tích cực tuyên truyền, vận động chị em đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Qua đó, phát hiện các gương điển hình, có kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng cụ thể cho từng cá nhân giới thiệu cho cấp ủy kết nạp Đảng.
Trao đổi với chúng tôi, chị Lý Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Bình cho biết: nhằm phát huy vai trò tham mưu, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ huyện hội đã bàn bạc và thống nhất ba giải pháp thực hiện. Cụ thể là quan tâm chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn thường xuyên rà soát nắm thông tin về tình hình phát triển của tổ chức hội cơ sở, nắm chắc số hội viên đang quản lý, phát hiện và lập danh sách những hội viên có khả năng đáp ứng được yêu cầu cơ bản theo quy định của Điều lệ Đảng để kịp thời tham mưu giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng; giao chỉ tiêu phát triển đảng viên trong năm cho từng đơn vị, yêu cầu các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể; tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, giúp đỡ, bồi dưỡng các cá nhân có sự phấn đấu tốt, đồng thời động viên khuyến khích các đơn vị, cá nhân điển hình tiêu biểu để các đơn vị khác học tập noi theo. Như vậy, có thể nói, với cách làm như trên, Hội Phụ nữ Lộc bình đã đưa số lượng hội viên được tham mưu giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp năm sau luôn cao hơn năm trước. Minh chứng là năm 2006 có 87 hội viên nữ được kết nạp (chiếm 43,9% tổng số đảng viên được kết nạp trong năm), đến năm 2010 kết nạp được 112 hội viên (chiếm 44,6% tổng số Đảng viên được kết nạp trong năm); riêng trong 6 tháng đầu năm 2011 có 58 hội viên được kết nạp Đảng. Qua đây, đã khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện Luật Bình đẳng giới tại địa phương.
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng, Hội LHPN huyện Lộc Bình chủ trương tiếp tục nỗ lực phấn đấu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo hội phụ nữ cấp cơ sở đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục phẩm chất lối sống của người phụ nữ Việt Nam vào các buổi sinh hoạt hội. Tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của hội cấp trên, đồng thời tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của hội viên để kịp thời tư vấn giúp đỡ. Làm được như vậy, Hội Phụ nữ các dân tộc trong huyện sẽ luôn cùng nhau đoàn kết, góp phần xây dựng huyện nhà càng đổi mới, phát triển.


Hồ Xuân Hương