Thứ sáu,  21/01/2022

Thông cáo số 9, kỳ họp thứ hai, Quốc Hội khóa XIII

Ngày 1-11-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu héc-ta rừng.Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cơ yếu.Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp.Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cơ yếu.Trong buổi làm việc đã có 23 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;- Các hành vi bị nghiêm cấm;- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cơ yếu Chính phủ;- Điều kiện tuyển dụng người vào làm việc tại các tổ chức cơ yếu; đào tạo, bồi dưỡng...

Ngày 1-11-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu héc-ta rừng.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cơ yếu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cơ yếu.

Trong buổi làm việc đã có 23 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

– Các hành vi bị nghiêm cấm;

– Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cơ yếu Chính phủ;

– Điều kiện tuyển dụng người vào làm việc tại các tổ chức cơ yếu; đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác cơ yếu;

– Chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

– Việc sử dụng mật mã cơ yếu;

– Trách nhiệm quản lý nhà nước về cơ yếu…

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ tư, ngày 2-11-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe một số báo cáo, tờ trình về một số dự án luật; buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Theo Nhandan