Thứ hai,  24/01/2022

Thủ tướng E-xtô-ni-a sắp thăm chính thức nước ta

Ngày 1-11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo sau đây:Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa E-xtô-ni-a An-đơ-rút-xơ An-síp sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến...

Ngày 1-11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo sau đây:

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa E-xtô-ni-a An-đơ-rút-xơ An-síp sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 8-11-2011.

Theo Nhandan