Thứ tư,  26/01/2022

Nỗ lực phát huy quyền làm chủ và sức mạnh đoàn kết của nhân dân

LSO- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) lần thứ V (năm 1999), hoạt động giám sát đã được đưa vào Chương trình hành động nhiệm kỳ 1999 - 2004. Từ đó đến nay, hoạt động giám sát của mặt trận là nhiệm vụ quan trọng được MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn chú trọng triển khai thực hiện. Xuất phát từ lợi ích của nhân dân, những năm qua, MTTQ tỉnh đã thực hiện tốt chức năng giám sát của mình bằng những việc làm thiết thực, góp phần phát huy dân chủ và tập hợp sức mạnh đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. UBMTTQ tỉnh phối hợp với đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giám sát các dự án đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng SơnĐến nay toàn tỉnh đã thành lập được Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở những địa bàn có công trình được đầu tư xây dựng. Chỉ tính riêng năm 2010 đến nay, Ban thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã giám sát và phối hợp giám sát trên...

LSO- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) lần thứ V (năm 1999), hoạt động giám sát đã được đưa vào Chương trình hành động nhiệm kỳ 1999 – 2004. Từ đó đến nay, hoạt động giám sát của mặt trận là nhiệm vụ quan trọng được MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn chú trọng triển khai thực hiện. Xuất phát từ lợi ích của nhân dân, những năm qua, MTTQ tỉnh đã thực hiện tốt chức năng giám sát của mình bằng những việc làm thiết thực, góp phần phát huy dân chủ và tập hợp sức mạnh đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.
UBMTTQ tỉnh phối hợp với đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giám sát các dự án đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn


Đến nay toàn tỉnh đã thành lập được Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở những địa bàn có công trình được đầu tư xây dựng. Chỉ tính riêng năm 2010 đến nay, Ban thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã giám sát và phối hợp giám sát trên 3.710 cuộc, tập trung vào các nội dung như các công trình xây dựng trường học, trung tâm y tế, hệ thống kênh mương nội đồng, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thất thoát, lãng phí nguồn lực đầu tư, tiền của Nhà nước và công dân. Thông qua công tác này đã kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những sai phạm của cán bộ cơ sở, chính quyền địa phương, các nhà đầu tư và nhà thầu thi công, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài. Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, MTTQ các cấp trong tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND và một số cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chức năng giám sát về các chương trình kinh tế – xã hội của địa phương, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề bức xúc ở địa phương. Trong đó tập trung vào việc tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND các cấp. Từ năm 2010 đến nay đã có trên 20 cuộc tiếp xúc với hàng nghìn lượt cử tri tham dự và hàng trăm ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri được UB MTTQ tỉnh tổng hợp, báo cáo tại các kỳ họp HĐND cùng cấp. Riêng với UB MTTQ tỉnh thì hơn 100 cuộc giám sát cùng với đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh về các nội dung bồi thường giải phóng mặt bằng, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, cải cách hành chính…đã giúp phát hiện một số điểm hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời. Ngoài ra, UB MTTQ các cấp cũng tham gia cùng Thường trực HĐND, UBND cùng cấp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Chỉ riêng UB MTTQ tỉnh từ năm 2010 đến nay đã tiếp hơn 600 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, tố cáo; tiếp nhận và xử lý chuyển lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên 262 đơn thư. Đối với các vụ việc phát sinh ở cơ sở, thông qua hoạt động tăng cường đối thoại của các cấp chính quyền và hơn 1.900 tổ hòa giải đã góp phần giải quyết những kiến nghị, đảm bảo quyền lợi của nhân dân và được nhân dân chấp thuận ngày càng cao. Việc giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở qua việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt như chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã được triển khai thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định của pháp luật và thực sự đã đi vào đời sống chính trị. Theo đó 226/226 xã, phường, thị trấn đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Các chức danh ở cơ sở nếu tỷ lệ phiếu dưới 50% được tiến hành miễn nhiệm theo quy định.
Trong năm 2011, một trong những hoạt động giám sát để lại dấu ấn nhiều nhất của MTTQ các cấp là việc giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được tổ chức hồi tháng 5. Bà Nông Thị Lâm, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cho biết, từ khi có triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác giám sát bầu cử, UB MTTQ tỉnh đã thành lập 2 đoàn giám sát công tác này tại UB MTTQ 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh. Qua đó, những nội dung giám sát đều được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc và theo hướng dẫn cụ thể. Những sai sót ở một số MTTQ cơ sở đều được nhắc nhở để kịp thời sửa chữa. Trong đợt bầu cử lần này, 2.161 hội nghị của 100% ứng cử viên đại biểu đã được tổ chức để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến góp ý thẳng thắn, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của trên 142 nghìn cử tri tham dự. Có thể nói, qua công tác giám sát bầu cử này, người dân được phát huy tối đa quyền làm chủ khi được nói lên tiếng nói đảm bảo quyền lợi cho chính mình. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 của tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đại bộ phận nhân dân tin tưởng các đại biểu được bầu lần này có đủ năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.

Có thể khẳng định, mặc dù còn những hạn chế nhất định, song, với những nỗ lực đáng ghi nhận trong hoạt động giám sát, MTTQ các cấp đã và sẽ tiếp tục xứng đáng là nơi quy tụ, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh đoàn kết của nhân dân.

Thanh Hòa