Thứ ba,  18/01/2022

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham quan triển lãm "Lạng Sơn xưa và nay"

Sau khi tham quan triển lãm, đồng chí Lê Hồng Anh đã ghi sổ lưu niệm Bảo tàng, trong đó khẳng định: Lạng Sơn là tỉnh có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, văn hóa các dân tộc đặc sắc. Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, đồng bào các dân tộc Lạng Sơn có nhiều thành tích to lớn đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Đồng chí mong rằng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước, xây dựng tỉnh Lạng Sơn giàu đẹp, quốc phòng-an ninh vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

LSO-Ngày 4/11/2011, sau khi dự Lễ mít tinh kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lê Hồng Anh-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thăm triển lãm “Lạng Sơn xưa và nay” tại Bảo tàng tỉnh.

Tham quan tượng đài Bác Hồ trưng bày tại Bảo tàng tỉnh
Tại đây, đồng chí Lê Hồng Anh và các thành viên trong đoàn đã tham quan gian trưng bày tài liệu, hiện vật, ảnh nghệ thuật, các sản vật địa phương, nghe giới thiệu về quá trình phát triển của Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử, Lạng Sơn từ ngày thành lập tỉnh đến Cách mạng tháng 8/1945; Lạng Sơn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển và nghe giới thiệu về truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc Xứ Lạng.
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảngghi lưu niệm tại Bảo tàng
Sau khi tham quan triển lãm, đồng chí Lê Hồng Anh đã ghi sổ lưu niệm Bảo tàng, trong đó khẳng định: Lạng Sơn là tỉnh có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, văn hóa các dân tộc đặc sắc. Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, đồng bào các dân tộc Lạng Sơn có nhiều thành tích to lớn đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Đồng chí mong rằng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước, xây dựng tỉnh Lạng Sơn giàu đẹp, quốc phòng-an ninh vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Thăm trưng bày hình ảnh nhà sàn Lạng Sơn
Thăm khu trưng bày các sản phẩm từ hồi – một đặc sản, cây phát triển thế mạnh của Lạng Sơn.

Thanh Huyền