Thứ năm,  27/01/2022

Bồi dưỡng kiến thức cho 66 trí thức trẻ chuẩn bị làm Phó Chủ tịch UBND xã

Ngày 4-11, tại Cao Bằng, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 66 học viên của Cao Bằng và Bắc Cạn.Trong thời gian 12 tuần, các học viên được học 26 chuyên đề về quản lý nhà nước, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ở xã, kỹ năng cần thiết đối với Phó Chủ tịch UBND xã. Đồng thời, các học viên được đi thực tế tại cơ sở để nắm bắt phong tục tập quán và những nét văn hóa đặc trưng ở địa phương; quan sát, tìm hiểu thực tế cách thức làm việc của huyện, xã; tiếp xúc với người dân. Sau thời gian bồi dưỡng, các học viên làm khóa luận để Ban quản lý dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá kết quả, hoàn thiện hồ sơ cho những người có đủ điều kiện bố trí công...

Ngày 4-11, tại Cao Bằng, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 66 học viên của Cao Bằng và Bắc Cạn.
Trong thời gian 12 tuần, các học viên được học 26 chuyên đề về quản lý nhà nước, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ở xã, kỹ năng cần thiết đối với Phó Chủ tịch UBND xã. Đồng thời, các học viên được đi thực tế tại cơ sở để nắm bắt phong tục tập quán và những nét văn hóa đặc trưng ở địa phương; quan sát, tìm hiểu thực tế cách thức làm việc của huyện, xã; tiếp xúc với người dân. Sau thời gian bồi dưỡng, các học viên làm khóa luận để Ban quản lý dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá kết quả, hoàn thiện hồ sơ cho những người có đủ điều kiện bố trí công tác.


Theo Nhandan