Thứ sáu,  28/01/2022

Ðổi mới chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Sáng 3-11, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) khóa 41 cho các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang thuộc diện T.Ư quản lý. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự.Với phương châm tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, gắn lý luận với thực tiễn, học viên tham dự khóa học được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược một số nước liên quan đến QP-AN của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; định hướng phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường QP-AN; tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ vững...

Sáng 3-11, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) khóa 41 cho các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang thuộc diện T.Ư quản lý. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự.
Với phương châm tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, gắn lý luận với thực tiễn, học viên tham dự khóa học được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược một số nước liên quan đến QP-AN của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; định hướng phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường QP-AN; tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ vững chắc…


Theo Nhandan