Chủ nhật,  23/01/2022

Thông cáo báo chí Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2011

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu toàn văn “Thông cáo báo chí về một số nội dung chủ yếu của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2011” của Văn phòng Chính phủ.Từ 3 – 5/11/2011, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2011, thảo luận và quyết nghị về một số nội dung chủ yếu sau:I. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2011- Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2011 tiếp tục có những chuyển biến tích cực nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ số tăng giá tiêu dùng tháng 10/2011 tăng 0,36%, là mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm và là tháng thứ ba liên tiếp mức tăng giá dưới 1%. Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 530 nghìn tỷ, bằng 89,1% dự toán năm; chi ngân sách bằng 79,2%. Nhìn chung, thu ngân sách đáp ứng đủ các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, góp phần quan...

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu toàn văn “Thông cáo báo chí về một số nội dung chủ yếu của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2011” của Văn phòng Chính phủ.

Từ 3 – 5/11/2011, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2011, thảo luận và quyết nghị về một số nội dung chủ yếu sau:

I. Về tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2011

– Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2011 tiếp tục có những chuyển biến tích cực nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ số tăng giá tiêu dùng tháng 10/2011 tăng 0,36%, là mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm và là tháng thứ ba liên tiếp mức tăng giá dưới 1%. Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 530 nghìn tỷ, bằng 89,1% dự toán năm; chi ngân sách bằng 79,2%. Nhìn chung, thu ngân sách đáp ứng đủ các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, góp phần quan trọng trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Xuất khẩu tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước và so với kế hoạch đề ra. 10 tháng ước đạt trên 78 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Nhập siêu tháng 10 đã giảm mạnh, bằng 9,6% kim ngạch xuất khẩu; nhập siêu 10 tháng năm 2011 xấp xỉ 10,8 % thấp hơn nhiều so với mức phấn đấu đề ra trong Nghị quyết 11/NQ-CP (không quá 16%). Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng năm 2011 ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2010 nhưng một số dự án và số vốn đăng ký mới thấp hơn cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội, các chương trình xóa đói giảm nghèo tiếp tục được ưu tiên và tích cực triển khai. Phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính được chú trọng. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực đạt được, còn không ít các khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực tới kinh tế nước ta. CPI tuy đã giảm dần nhưng sức ép về lạm phát và tỷ giá còn rất lớn, lãi suất còn cao. Sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn, do thiếu vốn và hàng tồn kho lớn; thiên tai, dịch bệnh gây nhiều thiệt hại, khó khăn cho sản xuất và đời sống.

– Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP. Theo dõi sát tình hình để kịp thời điều hành linh hoạt, sát với thực tế, phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát năm nay ở mức 18%, tạo tiền đề đưa lạm phát năm 2012 về mức 1 con số, đồng thời bảo đảm đạt mức tăng trưởng 6%.

Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp theo tín hiệu thị trường; trên cơ sở kết quả kiềm chế lạm phát, từng bước giảm dần lãi suất tín dụng, kiểm soát tỷ giá. Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu nhất là lương thực, thực phẩm, các hàng hóa phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán.

Các Bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Nghiên cứu, sửa đổi chính sách thuế để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh. Hướng nguồn tín dụng vào tập trung cho nông nghiệp, nông thôn, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động trong những lĩnh vực được khuyến khích.

Thực hiện tái cơ cấu đầu tư công theo hướng giảm tỷ trọng đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, huy động các nguồn lực khác cho đầu tư, cơ cấu lại vốn đầu tư tập trung cho các dự án, công trình cấp bách. Cơ cấu lại đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư công theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Chính phủ sẽ sớm xem xét Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng, tăng quy mô hợp lý, phù hợp với nền kinh tế, khắc phục những tồn tại, yếu kém của hệ thống ngân hàng.

Về bảo đảm an sinh xã hội, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xóa đói giảm nghèo, như: cấp thẻ bảo hiểm y tế; miễn, giảm học phí cho con em hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo; hướng dẫn, hỗ trợ người nghèo, người dân tộc phát triển sản xuất; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a;… Tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ ngày 01/10/2011, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với khu vực doanh nghiệp lên mức từ 1,4 triệu đồng đến 2 triệu đồng/tháng. 10 tháng năm 2011, ước tạo việc làm 1.265 nghìn người, đạt 79,1% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động được khoảng 74 nghìn người, đạt 85,1% kế hoạch năm. Bộ Y tế tăng cường phòng dịch, đặc biệt là bệnh chân tay miệng.

Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyết tâm và hành động của Chính phủ; tạo đồng thuận cao trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

– Về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai: Từ đầu năm đến nay, thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị bám sát tình hình và chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời cùng với ý thức chủ động của nhân dân, đã góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản (tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 5.900 tỷ đồng, 236 người chết và mất tích, 262.000 căn nhà bị ngập, đổ, hư hại, 275.000 ha lúa bị thiệt hại…)

Tính đến cuối tháng 10, Chính phủ đã hỗ trợ cứu đói, khắc phục hậu quả thiên tai 397 tỷ đồng, 1.300 tấn gạo, tạm ứng 47 tỷ đồng hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi; đang tiếp tục xem xét hỗ trợ 135 tỷ đồng, 2.100 tấn gạo, tạm ứng 45 tỷ đồng hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trước mắt và cả lâu dài để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng lụt, bão; tập trung phòng chống mưa, lũ tại khu vực miền Trung đang thời kỳ lũ chính vụ; bảo vệ khu dân cư, đê bao, bờ bao vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục hỗ trợ các địa phương và nhân dân thúc đẩy phát triển sản xuất nhất là sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

II. Về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ XIII

Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015.

Chương trình hành động được cụ thể hóa bằng các đề án, dự án, chương trình… tập trung vào ba khâu đột phá (về kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế) với một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt chẽ lạm phát; Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; Phát huy lợi thế so sánh, phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực đem lại hiệu quả cao; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức; Chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực lao động việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó có hiệu quả với các tình trạng biến đổi khí hậu; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng.

III. Về các đề án khác

– VềĐề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát triển kết cấu hạ tầng là điều kiện tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, được xác định là một khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Trong những năm qua, chúng ta đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo trên các vùng miền của đất nước. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng của nước ta hiện nay vẫn là một trong những điểm “nghẽn” của sự phát triển.

Chính phủ thống nhất: Quan điểm xây dựng đề án phải bám sát mục tiêu, định hướng theo Nghị quyết Đại hội XI và Chiến lược kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; phạm vi đề án tập trung 3 nhóm lĩnh vực là: Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị lớn, hệ thống hạ tầng thủy lợi, hệ thống hạ tầng điện theo hướng đồng bộ; giải pháp cần tập trung là: công tác quy hoạch, xác định nguồn lực, chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư.

– Chính phủ nghe và cho ý kiến vềdự thảo Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu .Việt Nam xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh các chiến lược hiện có và xây dựng các chiến lược mới phù hợp với bối cảnh quốc tế về biến đổi khí hậu để vượt qua những thách thức và tận dụng các cơ hội do biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Nội dung cốt lõi là những nhóm nhiệm vụ chiến lược, thực hiện theo ba giai đoạn từ nay tới năm 2050./.

Theo Dangcongsan.vn