Thứ ba,  25/01/2022

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 6-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đẽ về dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân khu phố 1, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.Là khu dân cư nằm trong khu vực trung tâm thành phố, khu phố 1 trước đây từng là địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, được sự quan tâm nhiều mặt của quận, thành phố, nhất là sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân địa phương, khu phố 1 đã hoàn toàn thay đổi.Nhiều con hẻm được mở rộng, chỉnh trang và đổ bê-tông; không còn tệ nạn xã hội; hàng chục hộ nghèo được vay vốn làm ăn, con em các gia đình nghèo được tặng học bổng, phương tiện đi học, nhiều thanh niên được giới thiệu việc làm, tình làng nghĩa xóm ngày càng êm ấm. Với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, trong năm 2011, bà con trong khu phố đã quyên góp hơn 23 triệu đồng; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hai căn nhà tình...


Sáng 6-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đẽ về dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân khu phố 1, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Là khu dân cư nằm trong khu vực trung tâm thành phố, khu phố 1 trước đây từng là địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, được sự quan tâm nhiều mặt của quận, thành phố, nhất là sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân địa phương, khu phố 1 đã hoàn toàn thay đổi.

Nhiều con hẻm được mở rộng, chỉnh trang và đổ bê-tông; không còn tệ nạn xã hội; hàng chục hộ nghèo được vay vốn làm ăn, con em các gia đình nghèo được tặng học bổng, phương tiện đi học, nhiều thanh niên được giới thiệu việc làm, tình làng nghĩa xóm ngày càng êm ấm. Với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, trong năm 2011, bà con trong khu phố đã quyên góp hơn 23 triệu đồng; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hai căn nhà tình thương tặng bà con nghèo… 11 năm liền khu phố 1 được công nhận là “Khu phố văn hóa”.

Phát biểu với nhân dân khu phố 1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành quả mà nhân dân khu phố đã đạt được. Qua ngày hội “Đại đoàn kết toàn dâ tộc” và qua việc thực hiện phong trào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bằng việc huy động sức dân, bà con đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, truyền thống đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân ta đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhờ vậy, đất nước ta luôn luôn được giữ vững và phát triển mặc dù quá trình dựng nước luôn gặp muôn vàn khó khăn. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cả dân tộc đã đoàn kết, chung sức chung lòng đi đến thắng lợi cuối cùng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, làm cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế, tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để đạt mục tiêu trên, cần tiếp tục tăng cường, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp lực lượng, phát huy cao độ mọi thành viên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam trở thành một khối thống nhất, một ý chí thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI dề ra. Chủ tịch nước chúc bà con khu phố 1 sức khỏe , hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trong dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng quà cho năm gia đình nghèo trong khu phố.

Theo Nhandan