Thứ sáu,  28/01/2022

Huyện Cao Lộc thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Có thể nói: hoạt động đối ngoại của huyện trong thời gian qua được triển khai ngày càng phong phú, đa dạng, ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều đối tượng... đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Các đoàn cán bộ, công chức đi công tác ở nước ngoài đều được quản lý chặt chẽ về đối tượng, nội dung và chương trình làm việc, nghiêm chỉnh chấp hành đúng luật pháp của nước sở tại và thực hiện đúng các quy định về xuất nhập cảnh của Nhà nước. Công tác đón tiếp các đoàn vào được thực hiện đúng theo lễ nghi ngoại giao, góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị với các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc.

LSO-Trong những năm qua, công tác đối ngoại luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Cao Lộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị 26-CT/TU ngày 17/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Qua đó, đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.
Đoàn đại biểu thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
Ông Đoàn Hữu Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: trên lĩnh vực chính trị, huyện đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường, củng cố quan hệ với thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc với mục đích xây dựng và giữ gìn biên giới hoà bình, ổn định, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH của mỗi bên. Phối hợp cùng nhau giám sát thực hiện các văn kiện về biên giới đất liền, biên bản hội đàm và thoả thuận của Uỷ ban liên hợp. Đối ngoại trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế được chú trọng. Qua đó quảng bá hình ảnh, bản sắc các dân tộc của huyện đến với bạn bè quốc tế. Hàng năm, huyện đã phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật, thể thao tại các lễ hội thường niên với thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc…
Trong thời gian qua, huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cá nhân, các tổ chức phi chính phủ ủng hộ, giúp đỡ các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Tổng số viện trợ là 134.525.000 đồng; 241 suất quà và 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu. Dự án Giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do nguồn vốn (ODA), chủ đầu tư là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây mới 71 phòng của 24 điểm trường tiểu học trong toàn huyện, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học. Tổ chức hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm phòng, chống HIV/AIDS giữa cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc với cán bộ kỹ thuật của Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Trung tâm y tế huyện được thụ hưởng một số dự án để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống bệnh lây nhiễm như: dự án phòng chống HIV/AIDS từ nguồn quỹ Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ thuốc, vật tư y tế trị giá: năm 2010 là 84.248.000 đồng; năm 2011 là 222.506.000 đồng; dự án Quỹ toàn cầu từ năm 2008 đến nay đã hỗ trợ trang thiết bị làm việc và khám chữa bệnh trị giá trên 110 triệu đồng. Trên lĩnh vực kinh tế, UBND huyện đã tích cực, chủ động trong hội nhập, cải cách hành chính để tạo môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Cụ thể là đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đấu nối đường bộ khu vực mốc Co Sâu với Pác Sắn, Cao Lộc, LạngNam với Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc nhằm phục vụ việc lưu thông hàng hoá, đặc biệt là hàng nông sản giữa hai bên; ký biên bản ghi nhớ về hợp tác với thị Bằng Tường về cùng tăng cường thúc đẩy xây dựng khu hợp tác kinh tế khu vực biên giới Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc – Cao Lộc, Lạng Sơn, Việt Nam; tổ chức, tham gia các hội chợ thương mại nhằm quảng bá, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy sản xuất. Tính đến nay, huyện đã trực tiếp hoặc tham mưu cho tỉnh cử gần 20 đoàn, với hơn 1.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, tham quan học tập kinh nghiệm, tham dự hội thảo, giao lưu văn hoá tại Trung Quốc và đón gần 20 đoàn khách Trung Quốc đến thăm và làm việc tại huyện.
Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc – đông khách du lịch đến tham quan, mua sắm hàng hóa
Có thể nói: hoạt động đối ngoại của huyện trong thời gian qua được triển khai ngày càng phong phú, đa dạng, ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều đối tượng… đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Các đoàn cán bộ, công chức đi công tác ở nước ngoài đều được quản lý chặt chẽ về đối tượng, nội dung và chương trình làm việc, nghiêm chỉnh chấp hành đúng luật pháp của nước sở tại và thực hiện đúng các quy định về xuất nhập cảnh của Nhà nước. Công tác đón tiếp các đoàn vào được thực hiện đúng theo lễ nghi ngoại giao, góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị với các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đức Anh