Thứ bảy,  01/10/2022

Đình Lập sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, có thể khẳng định đời sống vật chất, tinh thần nhân dân trong huyện nói chung và 2 xã biên giới nói riêng từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh ổn định, hệ thống chính trị không ngừng được xây dựng, củng cố, kiện toàn. Trong thời gian tiếp theo, thông qua chủ trương và các giải pháp thiết thực, các cấp, ngành chức năng huyện Đình Lập đã khẳng định quyết tâm phát huy hiệu quả các nguồn vốn, kết hợp với huy động sức dân tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, triển khai tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

LSO-Đình Lập là một huyện biên giới, với 40,1 km đường biên, có vị trí thuận lợi giao lưu hàng hóa giữa các vùng. Những năm qua, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo, triển khai có hiệu quả, góp phần từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Trong nhiều nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, có việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 14/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.
Toàn cảnh khu trung tâm thị trấn Đình Lập
Đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: ngay sau khi có Nghị quyết số 08 – NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt tới toàn thể lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, từ đó triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên và trên 80% quần chúng nhân dân. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được cấp ủy từ huyện đến cơ sở xác định là nhiệm vụ then chốt, quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Từ năm 2006 đến nay huyện đã cử 65 cán bộ chủ chốt đương chức, cán bộ dự nguồn cơ sở xã, thị trấn đi học các lớp trung cấp chuyên môn; trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Đồng thời mở được 20 lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại huyện cho hơn 1.000 lượt cán bộ cơ sở. Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên, xóa thôn trắng đảng viên được quan tâm thực hiện. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn thôn trắng đảng viên. Mỗi năm kết nạp được trên 100 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên 2.009, chất lượng đảng viên mới được kết nạp ngày càng được nâng lên.
Bên cạnh việc làm tốt công tác phát triển Đảng, thường xuyên sàng lọc đội ngũ đảng viên, đã đưa 18 trường hợp không đủ tư cách và tiêu chuẩn đảng viên ra khỏi Đảng. Từ nguồn vốn các chương trình 120, 135…huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 30 công trình gồm: đường giao thông nông thôn; điện lưới quốc gia; thủy lợi; nước sinh hoạt… với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp 83,112 tấn phân bón các loại; 264 con lợn; 19.774 cây ăn quả; 28 máy cày…, tổng trị giá 1.533,79 triệu đồng.
Bằng nguồn vốn sự nghiệp của huyện đã đầu tư hỗ trợ trồng rừng được 2.005,45 ha; bố trí ổn định cho 991 hộ dân, với 4.638 nhân khẩu, thành lập được 2 thôn bản mới với 32 hộ ở thôn Nà Lầm, xã Bính Xá và thôn Soong Phe, xã Bắc Xa; chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật… tới bà con các xã biên giới được 324 đợt, cho 7.640 lượt người tham dự, cấp phát 2.320 bộ tài liệu liên quan; quan tâm, thực hiện cách chính sách xã hội, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác y tế và giáo dục ở 2 xã biên giới, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và từng bước nâng cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Cùng với đó, huyện đã đẩy mạnh công tác quốc phòng – an ninh, tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” được 112 buổi, với 2.785 lượt quần chúng nhân dân tham gia; thường xuyên chăm lo, xây dựng cơ sở vững mạnh ở 2 xã biên giới Bắc Xa và Bính Xá đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng 33 và 35 thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Qua đó, xã Bắc Xa có 28 gia đình nhận quản 33,36 km đường biên; xã Bính Xá có 7 gia đình nhận quản 7,633 km đường biên và toàn bộ hệ thống cột mốc trên địa bàn. Lực lượng bộ đội biên phòng, đội ngũ công an xã, công an viên, thôn, bản, đặc biệt là các thôn giáp biên giới được xây dựng vững mạnh về mọi mặt.

Làm vườn ươm ở Đình Lập
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, có thể khẳng định đời sống vật chất, tinh thần nhân dân trong huyện nói chung và 2 xã biên giới nói riêng từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh ổn định, hệ thống chính trị không ngừng được xây dựng, củng cố, kiện toàn. Trong thời gian tiếp theo, thông qua chủ trương và các giải pháp thiết thực, các cấp, ngành chức năng huyện Đình Lập đã khẳng định quyết tâm phát huy hiệu quả các nguồn vốn, kết hợp với huy động sức dân tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, triển khai tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Nông Đình Quang