Thứ hai,  26/09/2022

THÔNG CÁO SỐ 15, KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Ngày 9-11-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp1. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012:Quốc hội đã nghe:- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.- Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.Quốc hội biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Nghị quyết:- Mục tiêu tổng quát.- Các chỉ tiêu chủ yếu.Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.2. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015:Quốc hội đã nghe:- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy...

Ngày 9-11-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp

1. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012:

Quốc hội đã nghe:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012.

– Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012.

Quốc hội biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Nghị quyết:

– Mục tiêu tổng quát.

– Các chỉ tiêu chủ yếu.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.

2. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015:

Quốc hội đã nghe:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015.

– Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015.

Quốc hội biểu quyết thông qua nội dung “Tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015” của dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.

3. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015:

Quốc hội đã nghe:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015.

– Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015.

Quốc hội biểu quyết thông qua nội dung “Danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015” của dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.

4. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi):

Trong buổi làm việc đã có 17 đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau:

– Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật;

– Danh mục lưu vực sông;

– Các hành vi bị nghiêm cấm;

– Nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

– Tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng và các bên liên quan;

– Quy hoạch tài nguyên nước;

– Việc sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả;

– Phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;

– Nguồn tài chính phục vụ công tác bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước hiệu quả…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền và dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ năm, ngày 10-11-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và thảo luận ở hội trường về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; Việc thực hiện dự án trồng mới năm triệu ha rừng; buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo Nhandan