Thứ tư,  28/09/2022

Hội Nông dân Hữu Lũng sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 26 TTg

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ là nội dung quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời phù hợp với thực tiễn chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, thời gian tiếp theo, Hội Nông dân Hữu Lũng tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt Chỉ thị 26, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, tích cực tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

LSO-Trong những năm qua, nông dân, nông nghiệp, nông thôn huyện Hữu Lũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có những chuyển biến tích cực, sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm; bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân cải thiện rõ rệt.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đổi mới, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã làm nảy sinh nhiều vấn đề cần được giải quyết. Trong đó, tình hình khiếu nại, tố cáo thường xuyên xảy ra, mà đa số người khiếu nại tố cáo là nông dân, từ đó đã trở thành vấn đề bức xúc, có nơi phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.
Người dân xã Yên Bình (Hữu Lũng) phát huy quyền công dân trong việc xem xét danh sách cử tri tham gia bầu cử
Trước tình hình đó, thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 9/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; UBND huyện Hữu Lũng đã thành lập Ban chỉ đạo Chỉ thị số 26, hàng năm xây dựng kế hoạch, giao cho Hội Nông dân huyện tiến hành chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn thực hiện. Đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; công tác hòa giải; tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.
Theo đó, để nâng cao trình độ nhận thức và trợ giúp pháp lý, phương pháp giải quyết khiếu nại khiếu kiện, tố cáo cho cán bộ, hội viên, nông dân, 10 năm qua Hội Nông dân huyện Hữu lũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Ban chỉ đạo 26 của huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ về tuyên truyền pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở cho 100% cán bộ hội. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho 78.742 lượt người nghe. Nội dung chủ yếu là phổ biến pháp luật của Nhà nước liên quan đến Luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình…
Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận công khai cho dân biết các vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội, các khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, dự toán và quyết toán hàng năm, việc thu chi các loại quỹ; đồng thời phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng. Cùng với đó, hội còn phối hợp thành lập các tổ hòa giải, câu lạc bộ…
Tính đến nay, đã có 248/248 thôn, khu phố thành lập được tổ hòa giải; 26/26 cơ sở thành lập được câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 1.500 thành viên tham gia. Đây là những hạt nhân trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân ở cơ sở, góp phần tích cực trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Hơn nữa, thời gian qua công tác tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở của hội đã bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên, góp phần làm giảm khiếu kiện, tố cáo không đúng pháp luật, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Từ năm 2003 đến tháng 9/2011, cùng với các ngành chức năng hội đã phối hợp, tập trung giải quyết 551 khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải tỏa, chế độ chính sách…. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, từ 2002- 2011, hội đã hòa giải thành công 1.328/1.971 vụ việc, đạt tỷ lệ 67,38%.
Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ là nội dung quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời phù hợp với thực tiễn chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, thời gian tiếp theo, Hội Nông dân Hữu Lũng tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt Chỉ thị 26, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, tích cực tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hồ Xuân Hương