Thứ hai,  26/09/2022

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri thành phố Lạng Sơn

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh, thành phố ghi nhận, tiếp thu, giải trình ngay tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến không thuộc thẩm quyền, đại biểu HĐND các cấp sẽ phản ánh đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

LSO-Ngày 11/11/2011, tại hội trường thành ủy, đoàn đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 3, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011–2016.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố đã thông báo với cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh và thành phố 10 tháng năm 2011; thông báo nội dung, chương trình, địa điểm và thời gian diễn ra kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, thành phố.
Người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt tại Hội chợ thương mại năm 2011 – Ảnh: Thanh Hòa
Tiếp đó, cử tri thành phố đã có ý kiến, kiến nghị một số vấn đề như: công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước, đường giao thông nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng tại các khối phố vùng ven; tạo điều kiện hơn nữa cho các hộ nghèo tiếp cận với nguồn vốn vay học sinh, sinh viên; xử lý thực trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường tại bờ sông Kỳ Cùng; đầu tư mở rộng một số trường mầm non trên địa bàn thành phố…
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh, thành phố ghi nhận, tiếp thu, giải trình ngay tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến không thuộc thẩm quyền, đại biểu HĐND các cấp sẽ phản ánh đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Đức Anh