Thứ hai,  26/09/2022

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Lữ đoàn 201 – Binh chủng Tăng thiết giáp

Chiều 16/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng Tăng thiết giáp tại Lữ đoàn xe tăng 201 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị. Tăng thiết giáp là Binh chủng được trang bị vũ khí hiện đại, là lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân Việt Nam. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội Tăng thiết giáp gắn liền với những chiến công chói lọi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trong các chiến dịch lớn và các trận đánh then chốt có ý nghĩa chiến lược của bộ đội ta.Phát biểu tại Lữ đoàn xe tăng 201, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá Binh chủng Tăng thiết giáp đang tiếp bước xứng đáng truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trưởng thành vững mạnh, là lực lượng quan trọng trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, trong thế trận chiến tranh nhân dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Riêng đối với Lữ đoàn 201, đây là đơn vị dự bị cơ động chiến...

Chiều 16/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng Tăng thiết giáp tại Lữ đoàn xe tăng 201 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị.


Tăng thiết giáp là Binh chủng được trang bị vũ khí hiện đại, là lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân Việt Nam. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội Tăng thiết giáp gắn liền với những chiến công chói lọi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trong các chiến dịch lớn và các trận đánh then chốt có ý nghĩa chiến lược của bộ đội ta.

Phát biểu tại Lữ đoàn xe tăng 201, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá Binh chủng Tăng thiết giáp đang tiếp bước xứng đáng truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trưởng thành vững mạnh, là lực lượng quan trọng trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, trong thế trận chiến tranh nhân dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Riêng đối với Lữ đoàn 201, đây là đơn vị dự bị cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ theo các phương án bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Những thành tích mà Lữ đoàn đạt được trong suốt 40 năm qua đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “đã ra quân là đánh thắng” của bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Những thành tích mà Binh chủng Tăng thiết giáp và Lữ đoàn xe tăng 201 đạt được trong thời kỳ đổi mới đã khẳng định bước phát triển toàn diện, vững chắc, sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội Tăng thiết giáp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kiểm tra nơi ăn, ở và công tác tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 201.

Theo Dangcongsan.vn