Thứ bảy,  01/10/2022

Thông cáo số 21 kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII

Ngày 17-11-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII. Trong buổi làm việc đã có 28 đại biểu Quốc hội của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau:- Những hạn chế trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII;- Chương trình chính thức, Chương trình chuẩn bị của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII;- Việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;- Trách nhiệm của cơ quan trình dự án và các Ủy ban của Quốc hội trong việc xây dựng và bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;- Tiến độ, thời gian và nguồn lực bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh...Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.Buổi chiều, Quốc hội...

Ngày 17-11-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII. Trong buổi làm việc đã có 28 đại biểu Quốc hội của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau:

– Những hạn chế trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII;

– Chương trình chính thức, Chương trình chuẩn bị của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII;

– Việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

– Trách nhiệm của cơ quan trình dự án và các Ủy ban của Quốc hội trong việc xây dựng và bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

– Tiến độ, thời gian và nguồn lực bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật. Trong buổi làm việc đã có 24 đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau:

– Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật;

– Xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật;

– Trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Các hành vi bị nghiêm cấm…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ sáu, ngày 18-11-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, buổi sáng, thảo luận về dự án Luật Giá; buổi chiều, thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo Nhandan