Thứ năm,  06/10/2022

Lộc Bình thực hiện hiệu quả chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

LSO-Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp huyện, cơ sở xã, thị trấn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng được cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình quan tâm tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác này, huyện Lộc Bình đã có nhiều giải pháp như: nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng theo Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND tỉnh. Tập huấn ứng dụng CNTT cho giáo viên ở huyện Lộc Bình - Ảnh: Xuân HươngQuy hoạch cán bộ gắn với việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng là một khâu quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ được Đảng bộ huyện Lộc Bình đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Do đó, ngay sau khi có Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ công chức, viên chức...

LSO-Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp huyện, cơ sở xã, thị trấn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng được cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình quan tâm tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian qua.
Để thực hiện tốt công tác này, huyện Lộc Bình đã có nhiều giải pháp như: nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng theo Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND tỉnh.
Tập huấn ứng dụng CNTT cho giáo viên ở huyện Lộc Bình – Ảnh: Xuân Hương
Quy hoạch cán bộ gắn với việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng là một khâu quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ được Đảng bộ huyện Lộc Bình đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Do đó, ngay sau khi có Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình đã tổ chức rà soát lại đề án đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Lộc Bình giai đoạn 2007-2010. Đồng thời, tiếp tục kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 23/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, xóa thôn trường học trắng đảng viên, giảm thôn, trường học còn ghép chi bộ. Đến nay, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 09, huyện đã cử 262 cán bộ đương chức và dự nguồn cấp huyện đi học các trường trung ương, tỉnh.
Trong đó, đào tạo trên đại học được 2 cán bộ, cao cấp lý luận 10 cán bộ, đại học 160 cán bộ và cao đẳng cho 74 trường hợp. Đối với cấp xã đã cử 31 người đi học trung cấp kinh tế, trung cấp nông nghiệp; cử 68 cán bộ đi học tại Trường Quân sự tỉnh. Ngoài ra còn cử cán bộ đi học cao đẳng quân sự, sơ cấp công an; cử 148 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị tại huyện và tỉnh. Về công tác bồi dưỡng cán bộ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức mở 57 lớp, thu hút 4.286 lượt cán bộ bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác kiểm tra, tuyên giáo, dân vận ở cơ sở, bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng cấp ủy và bí thư chi bộ và bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, lý luận chính trị cho đảng viên mới. Với tổng kinh phí đã được cấp chi trả cho công tác đào tạo, hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ là trên 800 triệu đồng. Do công tác đào tạo bồi dưỡng được huyện quan tâm, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp huyện tới xã đã được nâng lên.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực hiện NQ 09 của HĐND tỉnh tại Lộc Bình
Đến nay trên 80% cán bộ công chức cấp huyện có trình độ từ trung cấp, cao đẳng trở lên; cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ lý luận chính trị trung cấp chiếm 65%, cán bộ chuyên môn cấp xã có trình độ sơ cấp chiếm 55%, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Lộc Bình còn một số hạn chế nhất định, đó là: việc rà soát, hoàn thiện quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số cấp ủy chưa được thường xuyên nhất là cấp xã, đối tượng diện cán bộ chủ chốt đào tạo, bồi dưỡng còn khó khăn về tiêu chuẩn văn hóa, độ tuổi.

Để khắc phục những hạn chế này, đồng chí Nông Thanh Hải, Bí Thư Huyện ủy Lộc Bình cho rằng, việc chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của cấp huyện gắn với quy hoạch cán bộ là rất quan trọng, tránh tình trạng thụ động trong việc chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng kể cả theo chỉ tiêu trên giao. Ngoài ra, các cơ quan tham mưu của huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, rà soát và phân loại nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm chất lượng.

Công Quân