Thứ bảy,  01/10/2022

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Bộ Tham mưu Miền (B2)

Ngày 19-11, tại Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh, diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Bộ Tham mưu Miền (B2). Thiếu tướng Trần Đơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tới dự.Ngày 23-10-1961, tại căn cứ Mã Đà, Bộ Tham mưu Miền được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quân Giải phóng miền nam Việt Nam. Hoạt động tại chiến trường B2 - địa bàn trọng yếu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ Tham mưu Miền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan chỉ huy, tham mưu tác chiến cấp chiến lược, chiến dịch phục vụ Trung ương Cục miền Nam, Quân ủy, Bộ Chỉ huy Miền lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang của quân và dân ta. Bộ Tham mưu Miền còn trực tiếp tổ chức, chỉ huy các LLVT chiến đấu, đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc...

Ngày 19-11, tại Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh, diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Bộ Tham mưu Miền (B2). Thiếu tướng Trần Đơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tới dự.

Ngày 23-10-1961, tại căn cứ Mã Đà, Bộ Tham mưu Miền được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quân Giải phóng miền nam Việt Nam. Hoạt động tại chiến trường B2 – địa bàn trọng yếu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ Tham mưu Miền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan chỉ huy, tham mưu tác chiến cấp chiến lược, chiến dịch phục vụ Trung ương Cục miền Nam, Quân ủy, Bộ Chỉ huy Miền lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang của quân và dân ta. Bộ Tham mưu Miền còn trực tiếp tổ chức, chỉ huy các LLVT chiến đấu, đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Theo Nhandan