Thứ hai,  26/09/2022

THÔNG CÁO SỐ 26 KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Ngày 24-11-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.1. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời chất vấn trực tiếp của 39 lượt đại biểu Quốc hội của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:- Tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học;- Chỉ tiêu tuyển sinh đại học;- Chất lượng giáo dục đại học;- Ngành học mầm non;- Chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền;- Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục...Trong quá trình chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan.Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận.2. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trả lời chất vấn trực tiếp của 25 lượt đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung...

Ngày 24-11-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

1. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời chất vấn trực tiếp của 39 lượt đại biểu Quốc hội của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

– Tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học;

– Chỉ tiêu tuyển sinh đại học;

– Chất lượng giáo dục đại học;

– Ngành học mầm non;

– Chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền;

– Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục…

Trong quá trình chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận.

2. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trả lời chất vấn trực tiếp của 25 lượt đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

– Việc quản lý, điều hành giá xăng dầu, điện, than, dịch vụ công, các mặt hàng thiết yếu khác và vai trò của quỹ bình ổn giá;

– Quản lý tài chính công, nợ quốc gia, nợ chính phủ, nợ công;

– Chống thất thu thuế và hỗ trợ doanh nghiệp;

– Việc đầu tư ngoài ngành;

– Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Bộ Công thương…

Trong quá trình chất vấn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ.

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn trực tiếp của 20 lượt đại biểu Quốc hội của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

– Quản lý thị trường vàng;

– Việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của doanh nghiệp, cá nhân để đầu tư sản xuất, kinh doanh;

– Trần lãi suất và cơ chế kiểm soát trần lãi suất;

– Lãi suất liên ngân hàng;

– Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng;

– Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng nhà nước Việt Nam…

Phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ sáu, ngày 25-11-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường.

Buổi sáng, tiếp tục chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ. Phiên họp sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Buổi chiều, thông qua Nghị quyết quyết định việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Biển Việt Nam (họp riêng)

Theo Nhandan