Chủ nhật,  25/09/2022

Ðác Lắc đẩy mạnh công tác phát triển Ðảng

* Lai Châu nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ tỉnh Đác Lắc kết nạp gần 3.000 đảng viên. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng tại địa phương này còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về phát triển Đảng, tổ chức đảng ở các thôn, bản, tổ dân phố chưa có đảng viên, từ đầu năm đến nay, Đác Lắc mới khắc phục được hai thôn, bản chưa có đảng viên. Tỉnh còn 26 thôn, bản chưa có đảng viên; 83 trường học các cấp chưa có chi bộ. Số trường học chưa có đảng viên và tổ chức đảng tập trung ở các trường mầm non tư thục ở TP Buôn Ma Thuột, các huyện Cư M'Gar, Cư Kuin.Vấn đề khó khăn trong việc tìm nguồn phát triển Đảng chủ yếu là do phần lớn thanh niên đi làm ăn xa, số ở nhà có khả năng kết nạp thì hạn chế về trình độ học vấn; sinh con thứ ba, thứ tư; dân di cư tự do không có hộ khẩu thường trú... Việc chia tách thôn, bản, tổ dân phố; các trường...

* Lai Châu nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ tỉnh Đác Lắc kết nạp gần 3.000 đảng viên. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng tại địa phương này còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về phát triển Đảng, tổ chức đảng ở các thôn, bản, tổ dân phố chưa có đảng viên, từ đầu năm đến nay, Đác Lắc mới khắc phục được hai thôn, bản chưa có đảng viên. Tỉnh còn 26 thôn, bản chưa có đảng viên; 83 trường học các cấp chưa có chi bộ. Số trường học chưa có đảng viên và tổ chức đảng tập trung ở các trường mầm non tư thục ở TP Buôn Ma Thuột, các huyện Cư M&#39Gar, Cư Kuin.

Vấn đề khó khăn trong việc tìm nguồn phát triển Đảng chủ yếu là do phần lớn thanh niên đi làm ăn xa, số ở nhà có khả năng kết nạp thì hạn chế về trình độ học vấn; sinh con thứ ba, thứ tư; dân di cư tự do không có hộ khẩu thường trú… Việc chia tách thôn, bản, tổ dân phố; các trường được thành lập mới cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch thành lập tổ chức đảng. Vấn đề quan trọng chính là chỉ tiêu xóa các thôn, bản, tổ dân phố “trắng” đảng viên đã đề ra từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện được. Theo Tỉnh ủy Đác Lắc, một trong những nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này chính là do vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng địa phương chưa thật sự quyết liệt.

Để khắc phục tình trạng này, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng quyết tâm xóa được 26 thôn, bản, tổ dân phố còn “trắng” đảng viên. Yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng lực lượng cán bộ thôn, bản, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tạo nguồn phát triển Đảng.

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, giai đoạn 2011 – 2015, của tỉnh Lai Châu phấn đấu mỗi năm giảm từ 4 đến 5% số hộ nghèo; giải quyết cơ bản nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ dành cho hộ nghèo; tạo việc làm mới cho 22.500 – 25.000 lao động; giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp xuống còn dưới 65%, nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn lên hơn 40% số lao động xã hội. Để đạt được các mục tiêu này, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân về giảm nghèo, vươn lên làm giàu, tỉnh Lai Châu triển khai đồng bộ các chính sách, như: hỗ trợ làm nhà cho người nghèo; hỗ trợ về tín dụng, y tế; giáo dục và đào tạo; khuyến nông – khuyến lâm, sản xuất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách tạo việc làm, tăng thu nhập, giáo dục – đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề, nâng cao dân trí…

Theo Nhandan