Thứ hai,  26/09/2022

UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ cuối tháng 11/2011

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận với từng vấn đề: Về quy định đối tượng được mua nhà dành cho người có thu nhập thấp, Sở Xây dựng cần làm rõ một số nội dung trong văn bản đã trình để lần họp sau thống nhất. Các cấp các ngành cần có sự thống nhất, nhanh chóng giải đáp các kiến nghị của cử tri một cách công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng đối tượng, tránh trả lời chung chung, không đúng thẩm quyền…để UBND tỉnh tổng hợp giải đáp các kiến nghị của cử tri trong kỳ họp HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.

LSO-Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp cuối tháng 11/20111, ngày 29/11/2011, dưới sự chủ trì của đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu tham dự phiên họp đã nghe báo cáo và tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến có liên quan đến các vấn đề: phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; quy định tiêu chuẩn về người được mua nhà dành cho người có thu nhập thấp; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV.
Năm 2011, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ trung ương, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các giải pháp tích cực, đồng bộ trên các lĩnh vực, nền kinh tế của tỉnh vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Có 14/19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội được nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch như: GDP bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm, đạt 106,38% kế hoạch, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.826 tỉ đồng, đạt 103,65% kế hoạch, trồng rừng mới được 8.718ha, đạt gần 109% kế hoạch…, nhiều chỉ tiêu khác đạt 100% kế hoạch như: số lao động được giải quyết việc làm mới, tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, chất thải rắn đô thị được thu gom…;5 chỉ tiêu đạt thấp và không đạt kế hoạch là tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản lượng lương thực, kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương, tổng vốn đầu tư toàn xã hội và số xã có đường ô tô đến trung tâm đi lại được 4 mùa.
Đối với các quy định tiêu chuẩn về người được mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu cho thấy cần có sự điều chỉnh lại trong thời gian tới. Các kiến nghị khác của cử tri đã được thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV có liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội, đời sống dân sinh như: các vấn đề về hỗ trợ mua giống sản xuất, vấn đề điện nông thôn, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, phát triển đường giao thông nông thôn… Tại phiên họp này, các đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban, ngành đã giải đáp, làm rõ những vướng mắc có liên quan đến lĩnh vực mà ngành phụ trách.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận với từng vấn đề: Về quy định đối tượng được mua nhà dành cho người có thu nhập thấp, Sở Xây dựng cần làm rõ một số nội dung trong văn bản đã trình để lần họp sau thống nhất. Các cấp các ngành cần có sự thống nhất, nhanh chóng giải đáp các kiến nghị của cử tri một cách công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng đối tượng, tránh trả lời chung chung, không đúng thẩm quyền…để UBND tỉnh tổng hợp giải đáp các kiến nghị của cử tri trong kỳ họp HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Hoàng Huy